اندیشه های بزرگان درباره ریاضیات


موریس کلاین:

ریاضیات عالی ترین دستاورد فکری و اصیل‌ترین ابداع ذهن آدمی است.

موسیقی می‌تواند روح را برانگیزد یا آرام ‌سازد

نقاشی می‌ تواند چشم‌نواز باشد

شعر می‌تواند عواطف را تحریک کند

فلسفه می‌تواند ذهن را قانع و راضی سازد

مهندسی می‌تواند زندگی مادی آدمی را بهبود بخشد

      اما ریاضیات همه این ارزش ها را عرضه می‌کند.

گالیله:

 • کتاب بزرگ طبیعت را با علائم ریاضی نگاشته اند.
 • قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است.
 • در ریاضیات آنچه مهم است، فکر کردن است! ریاضیات الفبایی است که خداوند جهان را بر مبنای آن خلق کرد.

گاوس:

 • ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است.
 • ریاضیات ملکه ی علوم است و نظریه ی اعداد سلطان آن!

لئوپولدکرونیکر:

 • خداوند اعدادطبیعی راخلق کرد وبقیه ساخته ی دست بشر هستند.

لرد کلوین :

 • چنین بنظر میرسد که ریاضیات حس جدیدی غیر از احساسات عادی بر ریاضیدانان می بخشد.

دیدرو:

 • هندسه بهترین و ساده ترین منطق ها ومناسب ترین راه پایدار ساختن اندیشه هاست.

ویرا اشتراوس:

 • هر ریاضیدان وقتی کامل است که تااندازه ای هم شاعر باشد.

راجر بیکن:

 • ریاضیات دروازه و کلید علوم است.

انیشتین:

 • ما در فیزیک تا زمانی که اثبات های ریاضی هستند چیزی را آزمایش نخواهیم کرد!
 • از وقتی که ریاضی‌دانان از سر و کول «نظریه نسبیت» بالارفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم.
 • در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است.

پیر سیمون لاپلاس:

 • تمام آثار طبیعت نتایج ریاضی چند قانون تفسیر ناپذیرند.

ژرژ کانتور:

 • جوهر ریاضی در آزادی آن نهفته است این علم فارغ از تمام سیاست های جهان به توسعه خود ادامه می دهد و برخلاف سایر موارد توسعه با اقبال جهانی مواجه شده است.

 

افلاطون:

 • خداوند در کار ریاضی است.
 • خداوند همیشه با قواعد هندسی تدبیر می کند.
 • ریاضیات روح را صفا می بخشد و ذهن را برای درک حقیقت آماده می کند.
 • غفلت از ریاضیات به تمام علوم و دانشها لطمه می زند.

لایبنیتز:

 • راه حل خوب است به شرطی که از همان آغاز بتوان پیشبینی کرد که با به دنبال کردن آن میتوان به هدف رسید.

خیام:

 • جبرها حقایق هندسی هستند که اثبات می شوند.

اقلیدس:

 • در هندسه راه شاهانه وجود ندارد.

 

هیلبرت:

 • یک نظریه ی ریاضی را نمی توان کامل شمرد تا این که شما آن را به اندازه ای واضح سازید به طوری که بتوانید آن را برای اولین فردی که در خیابان با وی برخورد می کنید، توضیح دهید.

 

ژاکوب ژاکوبی:

 • ذات حق همیشه به کار حساب مشغول است.
 • زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود: اول ریاضیات بخواند. دوم ریاضیات درس بدهد.

داوینچی:

 • هیچ دانشی را نمی توان واقعی دانست مگر اینکه به صورت ریاضی نوشته شود.