نمره منفی و تاثیر پاسخ های نادرست در کنکور


تاکنون بارها از طرف دوستان، والدین، معلمان و … به شما توصیه شده که: «توی کنکور اگر جواب سوالی را بلد نیستی، شانسی جواب نده»

نمی دانم شاید این توصیه را می دانید یا نه. در هر دو حالت به شما پیشنهاد می کنم که مطالب زیر را بخوانید.

علت این که به شما می گویند، در کنکور به سوالات شانسی جواب نده این است که آزمون ورودی دانشگاه ها نمره منفی ➖دارد. نمره منفی یعنی چه؟

نمره منفی یعنی این که اگر داوطلبی به یک تست پاسخ نادرست بدهد، این پاسخ نادرست سبب کاهش نمره ی او می شود. حال با هم مقدار نمره ای که کم می شود و چگونگی تاثیر آن را بررسی می کنیم.

قانون کلی تاثیر پاسخ های نادرست این است که هر سه پاسخ نادرست، یک پاسخ درست را از بین می برد و درصد پاسخ گویی به سوالات را پایین می آورد.

فرض کنید که داوطلبی در یکی از آزمونهای موسسه ، در درس ادبیات فارسی که 20 سوال داشته است، به تمام سوالات پاسخ داده است او به10 سوال پاسخ درست و به 10 سوال دیگر پاسخ نادرست داده است.نمره خام این داوطلب در درس ادبیات فارسی 33/33 % می شود.

داوطلب دیگری را فرض کنید که در همان آزمون و در همان درس (ادبیات فارسی) از 20 سوال فقط به 10 سوال پاسخ داده و هر 10 پاسخ او درست می باشد و پاسخ نادرستی نداشته است. ببینیم نمره اکتسابی او چند می شود.نمره ی خام این داوطلب 50% شده است که حدود17 درصد بیشتر از نمره ی داوطلب اول است

راهکار ✅✅✅

* اگر در تستی هیچ یک از گزینه ها را نتوانستید حذف کنید و به طور شانسی بخواهید به آن پاسخ دهید، احتمال انتخاب گزینه ی صحیح 4/1 است یعنی 25 درصد و 25 درصد، براساس قانون احتمالات، برای این که به جواب درست رسیده باشید، شانس بسیار کمی محسوب می شود. بنابراین بهتر است، به این تست پاسخ ندهید و به سراغ تست بعدی بروید.

* اگر در تستی با توجه به معلومات و دانش تان توانستید یک گزینه را حذف کنید و بخواهید بین سه گزینه باقی مانده به طور شانسی، یکی را انتخاب کنید، احتمال انتخاب گزینه درست، 3/1 می باشد. یعنی حدود33 درصد که بهتر است به چنین تستی نیز پاسخ ندهید.

* اگر در تستی مطمئن شدید که دو تا از گزینه ها حتما اشتباه است در صورتی که بخواهید پاسخ درست را به طور تصادفی مشخص کنید. شانس شما 2/1 یا 50 درصد می باشد که احتمال خوبی است. بنابراین در این موارد یکی از دو گزینه باقی مانده را انتخاب کنید. در انتخاب آن دقت کنید. اولین گزینه ای که به نظرتان درست آمد را علامت بزنید. لازم به ذکر است که چنین عددی بسیار کم پیش می آید، بنابراین نباید به این امید باشید که با دانستن این روش در تست زنی معجزه خواهید کرد. ممکن است در بین 100 سوال یک یا دو مورد این چنینی برای شما پیش بیاید، پس بهتر است به فکر مطالعه و یادگیری عمیق مطالب درسی باشید.

محبوبه بحرکاظمی مدیربرنامه گاج لنگرود