تست های تمرینی منزل


1-تست باهدف آموزش📗📘

2-تست باهدف ارزیابی⏰⏳✍

 

* تستهای با هدف آموزشی چون محدودیت ندارند تا جاییکه که میتونید کار کنید تا بیشتر بدانید و انواع راه حل ها را یاد بگیرید و یاد بگیرید

* تستهای باهدف ارزیابی را حتما با زمان تست بزنید،باتوجه به زمان مختص یک سوال برای هردرس برای کنکوری‌ها باتوجه به زمان بندی کنکور برای هر درس و برای سایر پایه‌ها باتوجه به زمان بندی روی دفترچه سوالات آزمون باشد .

* تفاوت دو نوع تست کارکردن :در تستهای آموزشی فقط به فکر یادگیری هستید و بکار بستن دانسته ها و وقت بیشتری برای این کار دارید دغدغه زمان ندارید ! اما درتستهای ارزیابی هم بفکر بکار بستن دانسته ها و هم از دست ندادن زمان هستید....سعی کنید تکنیکهای مدیریت زمان  (زمانهای نقصانی و ضرب در منفی)رو بکار ببرید تا تمرین تبدیل به عادت شود..

دومی خیلی شبیه آزمونهاست مگه نه؟

پس برای کنکوری عالی آزمونها مون رو جدی بگیرید و برای آزمون عالی در منزل هم اول تستهای آموزشی و سپس ارزیابی

شباهت دو نوع تست: افزایش یادگیری و آمادگی برای آزمون

* کمترین نفع تست زنی برای تمام پایه ها افزایش دقت و سرعت شما عزیزان است.

* حتما نکات تستها رو در جایی یادداشت کنید یا در کتاب درسی یا در دفتری مخصوص نکات تستی تا در آزمونهای جامع از این نکته ها استفاده کنید حتی یک روز مانده به آزمون که مرور و جمع بندی می کنید..مخصوصا کنکوری‌ها در دوران جمع بندی کنکور

* ایستگاه ایمنی تست زنی :لطفا در برابر تستهای دشوار صبور باشید و بگید حداقل اینو یاد میگیرم دیگه نگید بد شد بلد نشدم.

موفق باشید🎊🎖

سکینه قلی زاده: مشاور نمایندگی گاج شهر شوط