درس هر روز را در همان روز بخوانیم


انسان به طور کلی دارای 3 نوع حافظه ی حسی کوتاه مدت و بلند مدت میباشد که در این بین گنجایش حافظه ی حسی 1 تا 3 ثانیه میباشد و اگر این اطلاعات هم باشند وارد حافظه کوتاه مدت میشود . این حافظه نیز حجمی به نسبت محدود دارد و مطالب و مدت زمان کمی در حافظه یکوتاه مدت باقی میمانند . برای انتقال مطلب از حافظه کوتاه مدت به حافظه ی بلند مدت میتوان از روش تداعی –تصویر و مرور استفاده کرد .

روش تداعی : در صورت مطالعه مطلب جدید آن را با مطالب قبلی که خواندید و جریانات روز مره های زندگی ارتباط دهید . معمولا یاد آوری یک تصویر از یاد آوری یک شکل راحت تر است پس اگر مطلبی را میخوانید بهتر است به صورت تصویری آن را آن را به حافظه ی بلند مدتتان بسپارید .

تکرار، موثر ترین راه حفظ اطلاعات در حافظه ی بلند مدت است . اما اینکه مطالب را در چه فاصله ی زمانی مرور کنیم مهم است .

خواندن به موقع دروس بی شک یکی از تاثیر گذار ترین راه ها در موفقیت تحصیلی به شمار میرود. دانش آموزی که روزانه هیچ مطالعه ای نداشته باشد کم کم انگیزه و رغبت خود را برای درس خواندن از دست میدهد

دلایل اصلی فراموشی مطالب خوانده شده :

  * عدم رعایت واحد زمانی مطالعه (حدود75 تا 90 دقیقه)

  * عدم مطالعه درس هر روز در همان روز  

  * عدم رعایت فاصله زمانی مرور    

  *  عدم دسته بندی اطلاعات .

از جمله فوایدی که درس خواندن در همان روزی که درس داده میشود دارد این است که :

* افزایش ماندگاری مطالب در ذهن که به شرط مرور های بعدی تثبیت  خواهد شد.

* باعث افزایش سرعت مرور میشود.

* خیلی سریع متوجه قسمت هایی از درس که در آنها مشکل داریم میشویم.

* به دلیل حجم کم تکالیف مطالب عمیق تر خوانده میشود.

* از انباشته شدن مطالب در شب امتحان جلوگیری خواهد شد.

* از استرسی که شب امتحان به دلیل حجم بالای مطالب  به وجود می آید جلوگیری خواهد کرد .

* تا حد امکان از غیبت کردن بپر هیزیم  و سر کلاس حضور داشته باشیم .

* تمرکر کافی وجود داشته باشد و در غیر این صورت پیش مطالعه کنیم.

* در صورت ایجاد سوال آنرا مطرح کنیم.

* در حین درس دادن از نکات مهم یادداشت برداری کنیم (به خصوص سال آخر).

* از یادداشت ها در مرور های بعدی به عنوان فلش کارت استفاده کنیم  .

* نوشتن با قلم باعث  تثبیت بیشتر مطالب در ذهن خواهد شد .

* بعد از مطالعه ی اولیه باید به مرور های بعدی هم بپردازیم بلا فاصله پس از مطالعه مرور داشته باشیم.

دومین مرور 24 ساعت بعد از مرور اول باشد.

سومین مرور 6روز بعد از اولین مرور باشد.

چهارمین مرور 10 روز بعد از مرور اول باشد.

 در مطالعه و مرور باید به نکاتی توجه کرد :

* در مطالعه اول خط کشیدن زیر مطالب مناسب نیست و به جای تمرکز ذهن معطوف خط کشیدن میشود.

* روش کلید برداری بهترین و مناسب ترین روش درک مطلب و به خاطر سپردن آنهاست (توصیه در سال آخر(

* تند خوانی کردن در مرورها باعث فیلتر شدن و مطالب بیجا و بی ربط میشود (توصیه برای دروس عمومی(

 

یوسفی-مدیربرنامه شهرتهران