آزمون آزمایشی آری یا خیر؟


آزمون در دید اکثر داوطلبین کنکور وجهه آزمایش دارد وبه هدف تعیین جایگاه و تراز و وضعیت کلی خود در آن شرکت میکنند .ظاهرا حضور در آزمون ها  با همین هدف صورت میپذیرد اما باید توجه داشت که این آزمون ها ،آموزشی محسوب میشوند نه آزمایشی !

اصل محدودیت منابع

منابع کنکور هر رشته محدود هستند .چرا ؟ تعداد کتاب محدود به معنی تعداد فصل های محدود و تعداد مباحث محدود است !یک مبحث به تنهایی میتواند چند تیپ سوال داشته باشد؟!یک؟ده؟صد؟هزار ؟

پس میبینیم که دیدن، حل کردن و تحلیل کردن سوالات بیشتر، شانس موفقیت بیشتری به شما میدهد .به همین دلیل است که هر سال موسسات شباهات آزمونشان را با کنکور سراسری به رخ میکشند! تمایز آزمون ها، فقط در میزان سختی و استانداردسازی و کیفیت سوالات آن آزمون خاص هستند.

اصل شب امتحان

با نگاهی دقیق به سالهای گذشته متوجه می شویم که شبهای امتحان پر بارترین ساعات مطالعه را به خود اختصاص داده اند ! حتی اگر چند روز برای یک امتحان فرجه داشتیم باز روز آخر پر رنگ ترین روز بوده است !

حضور در آزمونهای مستمر هدیه شبهای امتحان زیادی در یک سال تحصیلی به خودمان است !

احساس مسئولیت نسبت به تک تک سوالات باعث عبور از تک تک پله های ترقی می شود.

اصل خروجی مفید

هیچکس به اندازه خود شما از تواناییها و قدرتهای درونیتان با خبر نیست . به جلسه های امتحانی که تا بحال در آن حضور داشتید فکر کنید . می بینید که بیشترین تمرکز ذهنی شما روی مطالب و مباحث بیش از هر زمانی در جلسه امتحان بوده است . در مواجهه با هر سوال و بر ای یافتن روشی برای حل مسئله شما به کنکاش در آموخته های خود پرداخته اید .

اصل آموزش

علت رویش و طراوت طبیعت سیراب شدن ریشه هاست . ذهن شما ، تشنه پاسخ هر سوالیست که در جلسه آزمون به پاسخ کاملی برای آن دست نیافتید و بهترین زمان سیراب کردنش بلافاصله بعد جلسه ظهور می کند . بررسی و آنالیز آزمون مهمترین بخش پروسه آزمون است

بررسی کردن هر پاسخ ، جزئییات و روش حل آن بعد از کنکاش ذهنی با هر بخش سوالات ، بعد آزمون باعث بخاطر سپاری طولانی مدت آن می شود .

علی نظیف