جایگزین ثبت نام کنکور چیست؟


زمانی که آموزش و پرورش پس از 12 سال در اختیار داشتن دانش آموزان و انجام امتحانات گوناگون قادر به شناسایی علایق و استعداد آنها نیست, چگونه سازمان سنجش می تواند با ثبت نام کنکور ظرف 4 ساعت استرس زا به آنها پی ببرد آیا اجازه انتخاب 100 رشته به ثبت نام کنندگان کنکور, دلیلی بر این مدعا نیست.

بنا به اظهار نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس و همچنین یکی از اعضای آن، ساماندهی کنکور دچار آشفتگی شده و طرح مجلس ششم نیز جهت دو مرحله ای شدن نیمه کاره رها شده است. در ارتباط با این اظهارات و نیز کنکور، ابتدا به چهار واقعیت تلخ اشاره می کنیم:

1-  چرا وزارت علوم و سازمان سنجش امتحانات برگزار شده توسط آموزش و پرورش را به رسمیت نمی شناسد؟ آیا از تخلفات یا ناهماهنگی های برگزاری امتحانات نهایی آگاهی دارند؟

2- طرح کاهش دوره متوسطه از 4 سال به 3 سال و تشکیل دوره پیش دانشگاهی در نظام جدید متوسطه مگر جهت ساماندهی کنکور نبوده است؛ انجام آزمون جهت ورود به دوره پیش دانشگاهی نیز مگر در جهت کاهش سیل جمعیت ثبت نام کنندگان پیشنهاد نشده بود؟ پس چرا اجرا نشد و هم اکنون تقریبا همه سال سومی ها، به نوعی وارد دوره پیش دانشگاهی می شوند؟

3-  آیا فشارهای روحی و روانی وارده به داوطلبان و خانواده آنها، صرف هزینه های فراوان جهت شرکت در کلاس های کنکور، ارائه روش های گوناگون تست زنی حتی از طریق صدا و سیما، برگزاری آزمون های آزمایشی حتی توسط خود سازمان سنجش، چاپ و انتشار روزافزون کتب کمک آموزشی و غفلت از مطالب کتب درسی از واقعیت های اجتناب ناپذیر و تلخ ثبت نام کنکور نیست؟

4- اکنون که مسئولین وزارت علوم به فکر حذف کنکور افتاده و طرح سنجش و پذیرش را می خواهند جایگزین آن نمایند، دعوت از کارشناسان و دریافت نظریات هریک از آنان می تواند موجبات برون رفت از این معضل و کمک به ساماندهی آن باشد. طرح پیشنهادی حاضر، روشی است جهت حذف کنکور که امیدوارم مورد توجه مسئولین سازمان سنجش قرار بگیرد.

این طرح پیشنهادی شامل دو مرحله سنجش و پذیرش است:

الف- سنجش: شامل 4 مرحله است و مجری آن اداره کل سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش است که با نظارت سازمان سنجش انجام می گیرد تا امتحانات نهایی و معدل های کسب شده در آموزش و پرورش نیز مورد تایید آنها قرار بگیرد.

مراحل مختلف سنجش

1- مرحله اول سنجش: برگزاری امتحانات نهایی کشوری دانش آموزان سال سوم راهنمایی که نتیجه این امتحانات وضعیت تحصیلی دانش آموزانی که از دوره ابتدایی وارد دوره راهنمایی شده و آن را به پایان برده اند را مشخص می سازد.

2-  مرحله دوم سنجش: برگزاری امتحانات نهایی کشوری از دروس اختصاصی دانش آموزان سال دوم متوسطه؛ زیرا این دانش آموزان در بدو ورود به سال دوم انتخاب رشته کرده اند و در نتیجه، این امتحانات بیانگر استعداد آنها در رشته انتخابی خواهد بود.

3- مرحله سوم سنجش: برگزاری امتحانات نهایی سال سوم متوسطه جهت اخذ دیپلم.

4- مرحله چهارم سنجش: امتحانات نهایی کشوری که جهت دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی برگزار می شود.

ب- مرحله پذیرش: این مرحله توسط سازمان سنجش انجام می گیرد و می تواند دو مرحله ای یا یک مرحله ای باشد.

1-  پذیرش دو مرحله ای: در مرحله اول بر اساس معدل کتبی دروس اختصاصی امتحانات نهایی سال های سوم راهنمایی و دوم و سوم متوسطه دانش آموزان جهت ورود به دوره پیش دانشگاهی مورد پذیرش قرار می گیرند و به این ترتیب جمعیت داوطلب ورود به دانشگاه کاهش می یابد و در مرحله دوم پذیرش، سازمان سنجش بر اساس معدل کتبی دروس اختصاصی امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی مستعدترین داوطلبان دارای شرایط را جهت ورود به دانشگاه انتخاب می کند.

2-  پذیرش یک مرحله ای: در این پذیرش، سازمان سنجش بر اساس معدل کتبی دروس اختصاصی امتحانات نهایی 4 سنجش انجام گرفته (سوم راهنمایی، دوم متوسطه، دیپلم و دوره پیش دانشگاهی) داوطلبان را جهت ورود به دانشگاه مورد پذیرش قرار می دهد.

تبصره 1- ضرایب برای سنجش اول(1)، سنجش دوم(2)، سنجش سوم و چهارم(3)، زیست علوم تجربی(4) ریاضی رشته ریاضی فیزیک(4)، ادبیات رشته علوم انسانی(4)، زبان گروه زبان(4) و درک عمومی هنر برای گروه هنر(4) خواهد بود.

تبصره 2- در صورت تایید کارشناسان، سنجش ها می تواند به صورت سؤالات تست مفهومی انجام گرفته و پاسخنامه ها توسط ماشین تصحیح شود تا دقت در انتخاب ها بیشتر و از هرگونه اعمال نفوذ جلوگیری به عمل آید.

تبصره 3- به علت حساسیت خاص رشته های پزشکی و مهندسی، جهت پذیرش آنها می توان یک آزمون تنها از دروس اختصاصی بین پذیرش شدگان نهایی برگزار کرد تا از هر حیث انتخاب ها و گزینش ها تنها شامل شایسته ترین ها شود.

محاسن طرح سنجش و پذیرش

1-  دانش آموزان و اولیای آنها از سال سوم راهنمایی که معدل آن در پذیرش دانشگاه نقش دارد، متوجه اهمیت این دوره تحصیلی خواهند بود. (البته با ضریب یک).

2-  کتاب های درسی و امتحانات برگزار شده از متن آنها دانش آموزان را به اهمیت این کتاب ها و مطالب و محتوای آنها سوق خواهد داد.

3-  استرس و اضطراب های ناشی از برگزاری کنکور به طور کلی از بین خواهد رفت.

4-  نقش معدل، دانش آموزان را وادار به فراگیری دروس در طول سال تحصیلی خواهد کرد و رقابت را در بین 4 بار سنجش توزیع خواهد کرد.

5-  امتحانات آموزش و پرورش ارزش و جایگاه واقعی خود را به دست خواهد آورد.

6-  کتابهای کمک آموزشی در جهت مطالب کتب درسی تدوین و منتشر خواهد شد.

7ـ دست افراد و آموزشگاه های غیرمجاز و در نهایت سوءاستفاده کنندگان از کنکور که به عناوین گوناگون داوطلبان و اولیای آنها را با وعده قبولی در دانشگاه سرکیسه می کنند، برای همیشه کوتاه خواهد شد.

8ـ داوطلبانی خلاق و مستعد و علاقه مند به رشته مورد نظر خود وارد دانشگاه شده و به این ترتیب آمار دانشجویان انصرافی سیر نزولی پیدا خواهد کرد.

9ـ نمرات مندرج در کارنامه دانش آموزان و از همه مهم تر معدل امتحانات نهایی آنها قضاوت در مورد امکان قبولی آنها را در دانشگاه سهل و آسان خواهد کرد.