معلم زبان از دیدگاه دانش آموزان


جنبه های مطلوب وهنجار رفتار های معلم زبان می تواند تسهیل کننده و پیشرفت دهنده آموزش زبان خارجی باشد و در مقابل آن جنبه های ناهنجار و نامطلوب اخلاق و رفتار معلم موجب ایجاد عوامل بازدارنده در امر یادگیری زبان خارجی می شود. هر اندازه "بازخور" رفتارهای آموزشی و اعمال تعلمیاتی معلم زبان مناسب تر، خوش آیند تر ومطلوب تر باشد، میزان یادگیری و پیشرفت دانش آموزان بیش تر خواهد شد. در مطالعات بعمل آمده سعی شده است که نگرش و نظرات دانش آموزان سنجیده شود و حاصل این یافته ها، نکات مثبت یا ویژگی های خوبی است که یک معلم زبان باید داشته باشد.

معلم زبان بایستی از اخلاق حسنه و حسن رفتار با دانش آموزان بر خور دار باشد. این حسن خلق از طرق زیر می تواند تحقق یابد:

* با دانش آموزان ایجاد رابطه صمیمانه نموده و با حوصله زیاد،‌ مهربانی، دلسوزی، تواضع و شکیبایی با مسائل برخورد کند. از مسائل دانش آموزان با خبر بوده و در حل آنها تا حد ممکن کوشا باشد. دارای اخلاق و رفتار نمونه بوده، به طوری که بتواند الگوی مناسبی برای شکل گیری شخصیت دانش آموزان باشد و تاثیرات مثبت بر آنها بگذارد.

* دارای تلفظ صحیح و قابل فهم باشد. برای داشتن هماهنگی در این زمینه بایستی این نکات را در نظر گرفت:از سال اول دبیرستان، دانش آموزان را با فونتیک کلمات آشنا کند، تلفظی دقیق، واضح، شمرده داشته و مطالب را روان و صحیح بخواند، در موقع تدریس با صدای بلند و به طور رسا صحبت کند تا همه بتوانند صدای او را شنیده و درس را بخوبی بفهمند. فقط یک نوع تلفظ مثلا انگلیسی بریتانیایی را مد نظر بگیرد تا در بین شاگردان عدم هماهنگی بوجود نیاید.

* تابع نظم در تمام امور باشد. این نظم شامل حضور مرتب و منظم در کلاس ، تعیین وقت امتحان بدون لغو و یا عوض کردن آن، رسیدگی منظم و پیگیر به تکالیف دانش آموزان است.

* از تسلط علمی و آگاهی خوبی بر خوردار باشد. برای این کار بایستی تخصص لازم را دارا بوده ، از قدرت بیان خوبی بر خودار باشد، برای تدریس خوب در کلاس مطالعه کافی و لازم را داشته باشند و داشتن مدرک بالا و خوب نیز در نحوه تدریس می تواند موثر باشد.

* معلم زبان باید به فنون مختلف تدریس و راهکار های آموزش پیشرفته مجهز باشد. سنجش سطح معلومات کلاس در جلسه اول انجام گرفته و تدریس خود را با آن تطبیق نماید. برای ایجاد تنوع در کلاس در حین تدریس برای این که کلاس خسته کننده نباشد می توان از ضرب المثل و مطالب طنز آمیز جالب انگلیسی استفاده کرد و یا از طریق آوردن مثالهای قابل درک و خلاصه گویی تدریس را انجام داد. به تمامی قسمت های مختلف کتاب ( تلفظ، تمرینات، درک مطلب و دستور) اهمیت دهد. صحبت به زبان انگلیسی در کلاس( هم در تدریس و هم در سایر موارد) باید در حدود فهم اکثریت دانش آموزان با توجه به پایه آنها باشد و از زبان فارسی کمتر استفاده گردد. در مکالمه به زبان خارجی تخصص کافی داشته باشد. مطالب مورد تدریس را روی تخته به طور مرتب و با خط استاندارد و خوانا بنویسد. در حین تدریس و خواندن درس مترادف و متضاد کلمات را یادآور شود. دانش آموزان را به آینده امیدوار کند و از طریق تشویق بجا ایجاد شوق و انگیزش نماید.

* معلمینی از نظر دانش آموزان دارای ویژگی های منفی هستند که در کلاس بیهوده وقت گذرانی می کنند، تمرینات را سرسری حل میکنند، در دانش آموزان ایجاد بدبینی و بی علاقگی نموده، در امور کلاسداری نظم و انضباط را رعایت نکرده و تنها به مطالب کتاب اکتفا نموده و با تدریسی گذرا بدون رفع اشکال به توضیح کامل درس نمی پردازند. تنها شاگردان زرنگ را تشویق نموده و به دانش آموزان ضعیف توجهی نمی کنند. با تحقیر و عیب جویی بیش ازحد دانش آموزان و بداخلاقی باعث خرد کردن شخصیت آنان در پیش بقیه همکلاسی ها شده و او را از کتاب و کلاس زبان منزجر می کنند.

مریم ابدالی-کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی