تکالیف عید باشد یا نباشد؟


فرارسیدن نوروز گرچه برای دانش آموزان نوید فراغتی کوتاه و تعطیلی همراه با دوره نشاط و شادی را به همراه دارد، اما دغدغه نوشتن تکالیف عید همواره فضای فرحبخش این دوره را کمی ملال انگیز می کند

کارشناسان تعلیم و تربیت بر این باورند که تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه در ایام نوروز، موجب حفظ آموخته ها و استمرار یادگیری در آنها می شود و باید این ترغیب و تشویق با مهارت خاص و در نظر گرفتن ویژگی های زمانی نوروز و روحیات دانش آموزان صورت گیرد بسیاری از صاحب نظران عرصه آموزش و پرورش معتقدند که در اختیار گذاشتن مجلات نوروزی و پیکهای عید متناسب با رشد کودکان و نوجوانان و همچنین توصیه به مطالعه در ساعاتی خاص در این ایام ، می تواند از عوامل موثر در تشویق دانش آموز به تداوم مطالعه باشد.اگر مجلات نوروزی و تکالیف شب عید برای کودکان و نوجوانان شیرین ، جذاب و دارای ظاهری زیبا باشد، دانش آموزان را ترغیب می کند تا ساعاتی از وقت خود را در تعطیلات ، برای انجام آنها اختصاص دهند. به ویژه این که موضوعات این مجلات به زندگی کودکانه آنها نزدیک باشد.

سعید سعادتی دانش آموز سال دوم راهنمایی می گوید: به نظر من نوع تکالیف عید و روزهای دیگر سال تحصیلی ، باید متفاوت باشد؛ چرا که تعطیلات نوروزی برای استراحت و تفریح اختصاص دارد و درست نیست با انجام تکالیف سنگین ، این دوره را برای بچه ها تلخ کرد. وی می افزاید: تکالیف عید باید به گونه ای باشد که دانش آموز طی دوره تعطیل ، آنها را انجام دهد؛ نه این که روزهای آخر تعطیلات تمام وقت دانش آموز را بگیرد.

مونا رادمنش دانش آموز سال دوم دبیرستان ، نظر متفاوتی دارد او می گوید: من با تکالیف تعطیلات نوروز مخالفم ؛ چرا که دانش آموزان کمتر اتفاق می افتد که طی 15 روز تعطیلی ، به انجام آنها همت گمارند بیشتر آنها روزهای آخر را به مرور طوطی وار و یا نوشتن بدون هدف یادگیری مشقهایشان می گذرانند و در نتیجه هدف اصلی دادن تکلیف نوروزی که به خاطر سپردن آموخته هاست، محقق نمی شود.

نسترن شاهمرادی هم می گوید: اصولا طی دوره تعطیلات ، فضای مناسب برای انجام تکالیف عید فراهم نیست رفت و آمدهای مخصوص نوروز، یا احیانا مسافرت به نقاط دیگر مانعی مهم در انجام مطلوب تکالیف عید است به همین دلیل خود من دو سه روز آخر تعطیلات را به انجام تکالیفم اختصاص می دهم که آن هم به خاطر عجله ای که در این کار دارم، اثر مطلوبی در یادگیری ندارد یک معلم مدرسه ابتدایی در این باره می گوید: هدف از انجام تکالیف شب عید این است که دانش آموزان مطالبی را که طی سال یاد گرفته اند، فراموش نکنند.

علی طلایی می افزاید: البته حجم زیاد درس و مشق عید می تواند به روحیه کودکان و نوجوانان لطمه بزند و به همین دلیل تکالیف عید باید متناسب با روحیه دانش آموزان و آکنده از فضای شادی و نشاط باشد.

معلم دیگری می گوید: در تکالیف شب عید باید سعی شود که از انواع مطالب متنوع و متفاوت برای کودکان استفاده شود؛ چرا که مطالب یک بعدی مشابه کتابهای درسی مدرسه خواهد بود و لذت چندانی برای مطالعه در کودک به همراه نخواهد داشت.

فاطمه گنجی می افزاید: کودکان و نوجوانان باید از انجام تکالیف عید لذت ببرند نه این که آنها را مانعی برای تفریح و گردش و گذراندن تعطیلات خود بشمارند.

یک کارشناس آموزش و پرورش هم می گوید: در تدوین مجلات نوروزی سعی شده از دادن تکالیف سنتی و کمرشکن به دانش آموزان جلوگیری شود.

منبع: جام جم