«افت تحصیلی» چه زمانی اتفاق می افتد؟


به گزارش خبرگزاری فارس، در واژه‌نامه تخصصی(ترمینولوژی) آموزش و پرورش در خصوص واژه افت تحصیلی/     Drop-Out؛School Dropout آمده است: کاهش عملکرد تحصیلی دانش‌آموز از سطح رضایت‌بخش به سطحی نامطلوب یا فاصله مشهود و قابل توجه بین توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعالیت‌های درسی و پیشرفت تحصیلی.

تکرار پایه تحصیلی از این بابت افت تحصیلی محسوب می‎شود که موجب کاهش ظرفیت ثبت‌نام در پایه تکرار شده و به‌وجود آمدن تراکم دانش‌آموزان در آن پایه شده و از پذیرش دیگر دانش‌آموزان در آن پایه جلوگیری می‎شود.

به عبارت دیگر؛ افت تحصیلی شامل وقوع ترک تحصیل زودرس و تکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش‌ و‌ پرورش یک کشور، ناتوانی و شکست در اتمام موفقیت‌آمیز دوره تحصیلات رسمی، غیبت مطلق یا مکرر از مدرسه، کاهش کیفیت آموزشی و تحصیلی، ترک تحصیل قبل از موعد مقرر، میزان نرسیدن به اهداف تعیین شده، کیفیت نازل تحصیلات دانش‌آموز در مقایسه با آنچه که باید باشد و کسب محفوظات به جای معلومات است. 

یک نظام آموزشی کارآمد، کمترین افت تحصیلی و بالاترین بازدهی را دارد. در اهداف تعلیم‌ و‌ تربیت، آموزش تا پایان دوره راهنمایی اجباری است. چنانچه فردی تا پایان دوره راهنمایی ترک تحصیل کند آن را جزء افت تحصیلی محسوب می‌کنند اما بعد از دوره راهنمایی چون این احتمال پیش‌بینی شده است که فقط بخشی از قبول شدگان دوره راهنمایی وارد دوره دبیرستان شوند؛ بنابراین ترک تحصیل قبول شدگان دوره دبیرستان افت محسوب نمی‎شود، بلکه به‌عنوان فارغ‌التحصیل تلقی می‌شوند. 

در بعضی مواقع در مورد افت تحصیلی واژه wastage به‌کار می‌رود که به‎معنی اتلاف در وقت، انرژی و هزینه‌هاست.

کمبود، کمی، کم و کاست و نقصان و همچنین افتادن، ضایعات، ضایع کردن که بیشتر در نظر اقتصاددانان مطرح شده است.

افسردگی/ Depression: حالت یا حالت‌های روانی و احساسی با مشخصه‌هایی از قبیل احساس خستگی، غمگینی، تنهایی و یاس که معمولا انزواطلبی، گرایش به تنهایی یا گریز از جمع از مشخصه‌های بارز آن است.

انجماد، جمود.

اقتباس/Quotation؛Adaptation: شکل بازنویسی شده یک اثر ادبی همراه با تغییر و تبدیل‌هایی برای استفاده یا منظوری غیر از منظور و قصد اصلی اثر؛ مثل بازنویسی داستان‌های کلاسیک برای کودکان یا عامه مردم، تبدیل شعر به نثر و نثر به شعر یا نمایشنامه و غیر آن.

به سبب تغییر فاحش شکل و احیانا محتوای اثر اصلی، اقتباس کننده پدید آورنده اثر محسوب می‎شود و در عالم اطلاع‌رسانی اثر را به نام او می شناساند.

گرفتن مطلب از کتاب یا رساله‌ای، دانش فراگرفتن از کسی، فایده گرفتن و دانستن، نور گرفتن، گرفتن روشنایی، فراگرفتن علم، علم آموختن از کسی، فایده دادن، اقتباس کردن، از کسی فایده و دانش گرفتن و پیروی او در دانش و علم، گرفتن، اخذ کردن، آموختن. 

اقتدار/ Authority: قدرت مشروع و مبتنی بر رضایت که در معانی «حق واداشتن دیگران به اطاعت»، «حق فرماندهی یا اخذ تصمیم نهایی»، «قابل اعتماد بودن»، «قدرت تاثیر گذاشتن بر رفتار دیگران»، «نفوذ شخصی، فکری یا عملی»، «سلطه و سیطره به آرا و عقاید دیگران»، «نفوذ فکری» و «تفوق اخلاقی» به‌کار می‌رود و مفهوم آن با مفهوم قدرت و نفوذ، پیوندی تنگاتنگ دارد.

از ریشه واژه لاتین «اوتوریته» گرفته شده است، توانا شدن، توانمند شدن، قدرت یافتن و قدرت داشتن، توانایی، قدرت.