معرفی رشته هوش بری


معرفی:

هوش بری یکی از دوره‏ های آموزش عالی (از شاخه‏‌های پیراپزشکی) است و هدف آن تربیت نیروی انسانی کارآمدی است که هر 1 یا 2 نفر از آنها بتوانند به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی زیر نظر وی در یک بخش اتاق عمل انجام وظیفه نمایند.  فارغ التحصیلان هوشبری توانایی‌ها و وظایف زیر را دارا می‌باشند:

شناسایی دستگاه‌های اندازه گیری گازهای خون و سایر وسایل مربوط به رشته بیهوشی و تنظیم و کاربرد آنها، شناسایی دستگاه‌های مختلف بیهوشی در اتاق عمل واستریلیزاسیون آنها، بیهوش ساختن بیمار زیر نظر متخصص ومراقبت‌های قلبی و تنفسی وبیدار کردن او در پایان عمل ، درد شناسی،  احیای قلبی ریوی وانجام دادن بی حسی ناحیه ای وغیره در موارد کلینیکی پرستاری به روش علمی و مراقبت از بیماران بد حال .

 

توانایی‌‌ها و مهارت‌های لازم:

دانشجویان این رشته بایستی از سلامت کامل جسمی، ذهنی و روحی برخوردار باشند .ضمنا یادگیری فعالانه، نوآوری، کسب اطلاعات و مهارت‌های بالینی جدید و مراقبت از بیماران به مطلوبترین شکل  لازمه ی کار آنهاست. بطور کلی یک هوش بر باید از تواناییهای زیر برخوردار باشد:

توانایی مراقبتی: جهت شناخت وضعیت عمومی بیمار و اقدامات مراقبتی قبل از بیهوشی مراقبت از بیمار در خلال بیهوشی و همچنین در سرویس درد حاد

 توانایی ارتباطی: جهت ارتباط با متخصصین بیهوشی اعضا تیم جراحی و..  و توانایی ارتباط با واحد‌های مرتبط با اتاق عمل مثل آزمایشگاه و ارتباط با واحد پرستاری و سیستم اداری بیمارستان

توانایی حرکتی: باید قادر به سر پا ایستادن در اتاق عمل انجام تزریقات توسط دست را داشته باشند

 توانایی کلامی: برای انجام تبادل اطلاعات با جراح و کارشناس اتاق عمل و کسانی که در اتاق عمل هستند را داشته باشند.

هم چنین مهارت‌های ریاضی و درک فضایی و ... نیز جزء لاینفک شغل او محسوب می‌شود.

 

مقاطع بالاتر از کارشناسی:

فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری می‌توانند در رشته‌های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند:

 مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی (زیست مواد)، اپیدمیولوژی، ارزیابی فناوری سلامت، اقتصاد بهداشت، انفورماتیک پزشکی، ارگونومی،  آمار زیستی، آموزش بهداشت، پرستاری مراقبتهای ویژه، پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، تکنولوژی گردش خون، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تشریحی، علوم تغذیه، فناوری اطلاعات سلامت، فیزیولوژی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، نانوتکنولوژی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، رفاه اجتماعی، تاریخ علوم پزشکی، آموزش پزشکی، برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و اتاق عمل.

 

کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار:

فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در کلیه مراکز درمانی مشغول بکار شوند. نکته مهم و قابل ذکر این است که کارشناسان هوش بری نمی‌توانند مستقلا و به تنهایی به امر هوش بری بپردازند و موسسات و بیمارستانها ایشان را  بطور مستقل به کار نمی‌گمارند بلکه هوش بران به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی، در بخش هوش بری اتاق عمل مشغول به کار می‌شوند .

 

 

 

ردیف نام دانشگاه شهر
1 دانشکده علوم پزشکی آبادان آبادان
2 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ایرانشهر
3 دانشگاه علوم پزشکی اراک اراک
4 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل
5 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه
6 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
7 دانشگاه علوم پزشکی البرز البرز
8 دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام
9 دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل
10 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بندرعباس
11 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر
12 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیرجند
13 دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز
14 دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران
15 دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهرم
16 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور شاپور
17 دانشگاه علوم پزشکی بجنورد بجنورد
18 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان
19 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل
20 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان
21 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان
22 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سبزوار
23 دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان
24 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود
25 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شهرکرد
26 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
27 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز
28 دانشگاه علوم پزشکی فسا فسا
29 دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین
30 دانشگاه علوم پزشکی قم قم
31 دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان
32 دانشگاه علوم پزشکی کردستان کردستان
33 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان
34 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه
35 دانشگاه علوم پزشکی گلستان گلستان
36 دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد
37 دانشگاه علوم پزشکی گیلان گیلان
38 دانشگاه علوم پزشکی لرستان لرستان
39 دانشگاه علوم پزشکی مازندران مازندران
40 دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد
41 دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان
42 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یاسوج
43 دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد
44 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تربت حیدریه
45 دانشگاه علوم پزشکی دزفول دزفول
46 دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیشابور
47 دانشکده علوم پزشکی سیرجان سیرجان
48 دانشکده علوم پزشکی گراش گراش
49 دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران
50 دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله تهران
51 دانشکده علوم پزشکی ایران تهران
52 دانشکده علوم پزشکی خمین خمین
53 دانشکده علوم پزشکی ساوه ساوه
54 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت جیرفت