10 باور نادرست درباره بلوغ دختران و پسران


هنوز عموم مردم تصورات و استنباط های نادرستی از بلوغ در ذهن خود دارند که نمونه هایی از این نوع پندارها به این شرح است:

 

1) به اعتقاد بیشتر مردم، مرحله بلوغ، دوره ای خطرناک از رشد طبیعی انسان است، حال آنکه چنین نیست و باید این دوره از رشد را با صبر و حوصله پذیرفت.

2) اعتقاد بر این است که در دوره بلوغ، نوجوان دچار عصبانیت و پرخاشگری می شود و برای رفع آن باید خشونت به خرج داد تا خشم نوجوان در مقابل خشونت، کنترل و کاهش یابد. در صورتی که والدین باید نوجوان خود را به عنوان یک دوست صمیمی بپذیرند و سعی کنند وی را یاری دهند که بر خشم و عصبانیت طبیعی خود در این دوره فایق آید.

3) از زمان های پیش، اعتقاد براین بوده که به هنگام بلوغ، شخصیت فرد عوض می شود اما این تصور، اشتباه است و هیچ گاه شخصیت عوض نمی شود بلکه باید این دوره حساس از رشد را مرحله تکامل شخصیت دانست، مرحله ای که در آن نوجوان در تلاش مداوم است تا به ثبات و هماهنگی شخصیت خود دست یابد.

4) گفته می شود، در مناطقی که دارای آب و هوای گرم هستند، مرحله بلوغ زودتر آغاز می شود. در صورتی که بررسی های دقیق علمی، صحت این گفته را به شکل قطعی تایید نمی کند. چگونگی تغذیه، بهداشت فردی، بهداشت روانی و مسایل ژنتیک در پیدایش و ظهور بلوغ موثرند ولی اینکه در مناطق گرمسیر افراد زودتر به استقبال بلوغ می روند، قابل قبول نیست.

5) اعتقاد گروهی بر این است که حرکت های ورزشی پرتحرک برای نوجوانان زیان آور است اما شواهد اندکی وجود دارد که صحت این امر را ثابت کند. باید توجه داشت نوجوانی که در حال رشد است، همان گونه که به تغذیه و استراحت کافی نیاز دارد، به ورزش نیز نیازمند است. ولی برای انتخاب نوع و چگونگی حرکات ورزشی باید وضعیت روانی و جسمانی نوجوان را در نظر گرفت. در این صورت است که نوجوان بدون نگرانی می تواند ورزش مورد علاقه خود را انتخاب کند.

6) گروهی از مردم عقیده دارند که در هر زمان، چگونگی بروز آثار و علایق بلوغ در نوجوانان متفاوت است، اما این عقیده صحیح نیست. نکته مهم این است که نوجوان با توجه به مسایل تربیتی و طرز تفکر و نگرش، همانند گذشتگان بوده و ظهور علایم بلوغ غیرقابل تغییر و در تمام اعصار یکسان است اما طریق بروز و ظهور علایم و نشانه های آن، به ویژگی های سنتی و فرهنگی جامعه بستگی دارد.

7) ظهور علایم جنسی در نوجوان دلیل برآن نیست که او قدرت تولید مثل نیز یافته است. فرزند خود را با چنین تحلیل هایی به سمت ازدواج زودرس سوق ندهید. نباید تصور کرد که به محض مشاهده اولین تظاهرات جنسی، نوجوان برای تولید مثل آمادگی دارد.

8) برخی معتقدند که در هنگام بلوغ، نوجوان برای ازدواج و تشکیل خانواده از لحاظ نیروی عقلانی و اعمال هوش ضعیف است، در صورتی که آمادگی دارد اما باید توجه داشت که بلوغ روانی نیز در این امر اهمیت دارد. بسیاری از افراد از نظر نیروی جسمانی و جنسی دارای رشد لازم به منظور انجام وظایف زناشویی هستند، اما از نظر عاطفی و روانی برای پذیرش مسوولیت های اجتماعی، آمادگی کافی ندارند. 

 9) تصور اشتباه دیگر این است که عده ای معتقدند نوجوانی که از نظر جسمانی سریع رشد می کند، نسبت به هم سالان خود از اندامی قوی تر برخوردار است. پژوهش های علمی چنین ارتباطی را بی اساس می دانند.

10) سال های نوجوانی که تقریبا با بلوغ آغاز می شود حساس ترین دوران زندگی به حساب می آید. دورانی که به دوران اضطراب و تنش معروف است و شخصیت پایه ریزی شده دوران کودک، بهتر و آشکار تر شکل می گیرد و بروز می کند.