فوت و فن های مدیریت زمان در کنکور


 بدون شک هر فرد محصل کم و بیش با این مساله مواجه بوده که در مواردی علی رغم داشتن دانش کافی برای شرکت در آزمون، نتیجه مطلوب را کسب نکرده که بی شک تا مدتی  با یاس و بی انگیزگی وی برای گام های بعدی علمی، همراه بوده است.

 

با این وجود نباید چنین عدم موفقیت هایی را ناکامی یا شکست برشمرد بلکه می توان با علت یابی این رویداد را مقدمه موفقیت به شمار آورد به ویژه آن که در امتحات بعدی هر دانش آموز و در نهایت سد کنکورفارغ از جوانب مثبت و منفی ترفندهایی که برای ارتقای مهارت ها در آزمون دارد اهمیتی دو چندان پیدا می کند.

 

موفقیت در کنکور فقط با آموزه های علمی میسر نیست

داوطلبان زیادی هستند که با وجود داشتن اطلاعات علمی بسیار بالا، به دلیل عدم مدیریت زمان در جلسه آزمون، فرصت نمی کنند به همه سؤال‌ها پاسخ دهند.

 

در واقع کسب رتبه های برتر در آزمون سراسری، فقط با داشتن اطلاعات علمی میسر نیست، زیرکی و استفاده درست از وقت نیز نکته مهمی بوده که باید به آن توجه کرد.

 

مدیریت زمان و تست های زمان دار 2 عاملی بوده که در موفقیت کنکور تاثیر بسزایی دارند که هدف از انجام این فعالیت قدرت تنظیم وقت و افزایس سرعت در پاسخگویی است.

 

 با تمرین تست زنی می‌توان توانایی تنظیم وقت را افزایش داد، اظهار داشت: هدف دوم از انجام تمرین تست زماندار، سرعت تست زنی است. این کار را هر شب حداقل برای دو درس مختلف انجام دهید، به این ترتیب که دو درس را برای هر روز انتخاب و بر اساس زمان استاندارد در آزمون، به تست زنی بپردازید.

 

قابلیت شگفت انگیز ذهن در مدیریت زمان جلسه امتحان 

به طور حتم، تا به حال برای شما اتفاق افتاده است که نام شخص یا موضوعی را به یاد نمی‌آورید و فکر کردن به آن هم نتیجه‌ای نمی‌دهد، اما همین که ذهن، به موضوع دیگری مشغول می شود، ناگهان نام آن را به خاطر می آورید. در واقع ذهن ما دارای خاصیت رهایش است؛ به این معنا که اگر از موضوعی رها شود به آن مسلط می شود که می توان از این ویژگی در جلسات امتحانات نیز بهره برد.

 

 اشاره به «تکنیک ضربدر و منفی» در جلسه امتحان اگر سؤالهایی را که شک دارید یا از آن اطلاعی ندارید رها کنید، به طور حتم جواب آنها را در دور دوم یا هنگام جواب دادن به تستهای دیگر، در می یابید و به دلیل آن که ابتدا به تست های ساده پاسخ می دهید با حفظ روحیه به راحتی برای سؤالهای سخت هم توان پاسخ دارید.

 

 برای هر سؤال چهار حالت وجود دارد، تصریح کرد: در اولین حالت با یک نگاه به سؤال و گزینه، جواب صحیح را تشخیص می دهیم، در حالت بعدی به سوالات کاملا مسلط بوده و آن را با یک بار حل کردن، پاسخ می‌دهیم.

 

 در برخی سوالات راه حل سؤال را نمی دانیم یا اینکه پس از کلی وقت گذاشتن، متوجه می‌شویم که راه حل صحیح نبوده که در چنین شرایطی در کنار این سؤال، یک علامت منفی گذاشته و عبور می کنیم.

 

حل کردن برخی سؤالات نیاز به زمان زیادی دارد و یا بین دو گزینه شک داریم. در کنار این سؤال علامت ضربدر گذاشته و از آن عبور می کنیم و در آخر ابتدا به سؤالهایی که در کنار آنها علامت ضربدر زده توجه داریم و پس از آن به سؤالهایی که کنار آنها علامت منفی قرار داده‌ایم، پاسخ می دهیم.

 

پاسخگویی هدفمند را فراموش نکنید

کسب درصد متعادل در همه درسها، عامل مؤثری در افزایش نمره تراز و رتبه است، بنابراین هر درس را فقط در زمان پیش بینی شده برای آن باید مورد توجه قرار داد. برای این امر باید در زمان شروع آزمون، زمان شروع هر درس را در ابتدای آن بنویسید تا توجه بیشتری به آن شود.

 

در صورتی که سؤالهای ساده یک درس را پاسخ دادید و زمان آن درس هنوز تمام نشده بود، به سؤالهایی که کنار آنها علامت منفی یا ضربدر قرار داده‌اید، بپردازید و اگر زمان به اتمام رسیده بود، آن درس ها را رها کرده و به سؤال های درس بعد پاسخ دهید که البته این کار را باید در ابتدای جلسه برای تمامی درس ها انجام داد.

 

با تاکید بر اینکه خواندن صحیح سوالات مشکل 50 درصد از پاسخگویی را کم می کند، گفت: گاهی برخی داوطلبان به دلیل ایده‌آل‌گرایی از توانایی نداشتن در پاسخ به سوال ها دچار تضعیف روحیه شده اما ذکر این نکته ضروری است که تعداد داوطلبانی که 100 درصد به سوالات پاسخ می دهند، بسیار کم بوده پس نباید نگران باشیم.

 

 راه حلی ساده برای جلوگیری از اضطراب ناشی از پاسخ ندادن به سوالات می توان مطرح کرد و گفت: ابتدا با توجه به درصد آزمونهای قبل و همچنین توانایی های واقعی خود، درصدی را در سطح متوسط رو به مشکل، برای خود پیش بینی کنید و بر اساس آن تعداد سؤالهایی را که باید پاسخ صحیح دهید، معین کنید.

 

 ممکن است سؤالهای درسی در یک آزمون، بسیار سخت باشد. در این شرایط ما نمی‌توانیم تعداد سؤال مورد نظر را جواب دهیم البته باید توجه کنیم که اگر نتوانستیم کمترین سؤال های مورد پیش بینی را جواب دهیم، به طور قطع برای دیگران نیز چنین شرایطی وجود داشته است.

 

با بیان اینکه برای درسهای عمومی، بعد از هر 10 سوال و در درس های اختصاصی پس از هر 15 سوال یکبار به ساعت خود باید نگاه کنید، یادآور شد: زمان خود را با زمان شروع درس های بعدی تطبیق دهید. همچنین ترتیب سؤالهای دفترچه را رعایت کنید، چرا که این ترتیب توسط کارشناسان آموزشی و با دلایل علمی تنظیم شده است.