چگونگی کمک به کودکانی که در نوشتن تکالیف مدرسه خود مشکل دارند


اول علت یابی کنیم، یک مدت او را تحت نظر غیر مستقیم قرار بدهید. ببینید آیا تمرکز روی کارش دارد!؟ آیا موقع نوشتن زیاد وول می خورد؟ یا مدام حواسش پرت اطراف می شود؟ یا بین کار مداد را توی دستش مدام جابجا می کند؟ یاطرز نشستن او اشتباه هست که زود خسته می شود؟ یا زیاد پاک می کند؟ یا به مداد زیاد فشار وارد می کند؟ تمام این علت ها می تواند باعث کند نوشتن او شود، پس اول ریشه یابی کنید.
 

بعد از علت یابی باید به او کمک کرد تا مشکل او رفع شود و خودبخود نوشتن او تغییر خواهد کرد. پس حواستان باشد تذکر زیاد، جریمه بابت انجام ندادن یک تکلیف، محروم کردن او از علایق در این موارد نه تنها چاره ساز نیست؛ که مشکل او را چندین برابر می کند تا جایی که از تحصیل و مدرسه بیزار می شود.

 

اگر زیاد وول می خورد انرژی زیادی دارد, اول با بازی او را آرام کنید یک کم از انرژی او را با پیاده روی، رفتن به پارک، دوچرخه سواری، بالا و پایین پریدن، قایم باشک و... بسوزانید، بعدبخواهید کارش را انجام بدهد.

اگر مداد را در دستش مدام جا بجا می کند با ورزش های کف دست مثل بازو بسته کردن دست، پرتاب توپ، مچاله کردن کاغذ، فشار یک بادکنک که داخلش ماسه یا نمک ریخته اید، عضلات کف دست و انگشتان اورا قوی کنید, اگر تمرکز ندارد زود حواسش پرت می شود، محیط را برایش آرام کنید تلویزیون، سر و صدای اضافه عوامل پرتی حواس را از او دور کنید.
 

اگر طرز نشستن او اشتباه هست، مکانی مناسب را برای او فراهم کنید تا کامل بر نوشتنش تسلط داشته باشد، اگر طرز گرفتن مداد او اشتباه هست، کمک کنید کم کم آن را تغییر دهد نه با عصبانیت!
 

آرام با او حرف بزنید, کنارش بنشینید، از زبان مداد برایش سخن بگویید ؛ آخ آخ دارم خفه می شم یکم منو آهسته تر فشار بده، وای خفه شدم انگشت رو ببر بالا تر و... بر اساس مشکلی که دارد با این کار اورا کمک کنید تا تغییر کند.
 

اگر پاکن زیاد مصرف می کند و نگران زیبا نوشتن هست اول کنار او بنشینید و شروع کنید به تعریف، به به چه  آ قشنگی آفرین!! 
 

آآفرین به تو که خوب می نویسی،  کم کم اعتماد او را نسبت به خودش قوی کنید، بهار نارنج را شربت کنید بدهید بخورد و بگویید اینو بخور اینقدر زیبا نوشتی خستگیت در برود، پاکن را کم کم بردارید از زبان پاکن بگویید، اخ خسته شدم بزار یکم برم تو جا مدادی بخوابم و...  اصلا دعوا و تنش اینجا کار گشا نیست حواستان باشد.