معرفی مهندسی پزشکی گرایش بالینی


معرفی :

این گرایش با هدف افزایش میزان تاثیر در فرآیندهای تشخیص و درمان در سیستم‌های پزشکی ایجاد شده است. متخصصان این رشته همراه با گروهی متشکل از پزشکان، پرستارها و تکنسین‌ها یک تیم درمانی را به منظور ایجاد روشهای نوین و تسهیل کننده تشکیل می دهند. با توجه به نگرش کاربردی و ارتباط نزدیک با مصرف کننده (مراکز پزشکی، پزشکان و بیماران) می‌توانند راهگشای بسیاری از مشکلات جاری در سطوح خدماتی تا بخشهای مدیریتی باشند.  مهندس پزشک بالینی مسئول خرید،نگهداری،تعمیر و بررسی اطلاعات کامپیوتری تجهیزات پزشکی، ابزار کسب اطلاعات حیاتی و...است و همچنین تجهیزات مورد نیاز پزشکان وبیمارستان را در زمینه‌های خاص طراحی یا تطبیق می دهند.

 

توانایی‌ها و مهارت‌های لازم :

تمامی موارد ذکر شده  در بخش معرفی مهندسی پزشکی گرایش بالینی،  مستلزم بهره گیری از سیستم‌های کامپیوتری، به همراه تجهیزات ونرم افزارهای طراحی شده برای کنترل این تجهیزات و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌هاست، لذا مهندس پزشک بالینی باید همواره از آخرین تکنولوژی‌های مربوط به درمان و مراقبت‌های پزشکی بهره گیری کند.

 

مقاطع بالاتر از کارشناسی :

فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در مقاطع بالاتر رشته مهندسی پزشکی گرایشهای بیوالکتریک،بیو مکانیک، بیو مواد، ورزش، توانبخشی، تصویرگری پزشکی،بافت و انفورماتیک پزشکی ادامه تحصیل بدهند.

 

کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار : 

مهندس پزشکی، کارشناس تجهیزات پزشکی، کارشناس تحقیقات بازار، کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی و کارشناس / مدیر خرید و تدارکات

 از جمله مشاغلیست که فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند پس از کسب دانش و مهارت‌های خاص شغلی که مدنظرشان است، در آن مشغول بکار شوند.

مراکز تحقیقاتی از قبیل موسسه استاندارد، بنیاد مستضعفان و جانبازان، مرکز تحقیقات وزارت دفاع و سایر مراکز تحقیقاتی، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت صنایع، سازمان تامین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و ... از جمله مراکزیست که فارغ‌التحصیلان این رشته را جذب می‌کنند .