معرفی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث


معرفی:

در‌ این گرایش دانشجویان مهارت‌های تفسیر قرآن‌ کریم‌ و علوم قرآنی را می‌آموزند.‌ ابتدا با شان‌ نزول‌، مفهوم‌ آیات‌ و تفسیرهای‌ مهم‌ قرآن‌ کریم‌ آشنا می‌شوند و در ادامه با علوم‌ خاصی‌ که‌ هر پژوهشگر قرآن‌ باید با آن‌ها آشنا باشد، مثل‌ مبحث‌ مجمل‌ و مبین‌، منطوق‌ و مفهوم‌، آشنا می‌شوند که‌ برای تفسیر، تبیین و تاویل قرآن کریم به آن احتیاج مبرم دارند. بخش دوم مهارت‌هایی که در این‌ گرایش‌ فرامی‌گیرند حدیث‌ است. در این مرحله دانشجویان با علم‌الحدیث‌، فقه‌الحدیث‌، مجامع‌ حدیثی‌ شیعه‌ و اهل‌ تسنن‌ و اصطلاحات‌ حدیث‌ و دلیل ذکر آن‌ها آشنا می‌شوند. یعنی‌ دانشجویان‌ به‌ طور اجمالی‌ تاریخ‌ تطور، تحول‌ و پیدایش‌ علم‌ حدیث‌ از دیدگاه‌ اهل‌ تشیع‌ و تسنن‌، معنا و مفهوم‌ اصطلاحات‌ علم‌ حدیث‌ و مفهوم‌ و محتوای‌ احادیث‌ را مطالعه‌ می‌کنند.

 

توانایی‌ها و مهارت‌های لازم :

علاقمندی به تحقیق و مطالعه، برخورداری از فن سخنوری، آشنایی به زبان عربی

 

مقاطع بالاتر از کارشناسی :

علاقه مندان میتوانند در گرایش‌های زیر در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیلات ادامه دهند:

علوم قرآن و حدیث، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، علوم قرآنی - تفسیر قرآن مجید، علوم قرآنی - علوم قرآن مجید، علوم حدیث (با 5 گرایش)، نهج البلاغه (با 3 گرایش)

معارف قرآن، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی (با 3 گرایش)، فلسفه و کلام اسلامی (با 2 گرایش)، فلسفه و حکمت اسلامی، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عرفان اسلامی

 

کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار :

تدریس در مراکز آموزشی و فرهنگی، انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه علوم قرآن و حدیت، نویسندگی و سردبیری در رسانه‌های تخصصی، گسترش و نشر فرهنگ و معارف اسلامی‌ در کشورهای مختلف جهان به عنوان مثال در قالب رایزنی‌های فرهنگی و وزارتخانه‌های ارشاد و خارجه