چگونه دانش آموزان را به درس تاریخ علاقه مند کنیم


خوشبختانه خیلی زود موفق شدم که رضایت آنها را هم به دست آورم . سرانجام دانش آموزان اعلام کردند که نحوه ی یادگیری جدید آسان تر و عمیق تر است .

سعی داشتم ، ارتباط صحیح و دوستانه ای با دانش آموزان برقرار کنم و در ضمن در مورد علم تاریخ ، فایده ها و اهمیت آن نیز در کلاس صحبت می کردیم و در عین حال می کوشیدم ، آنها را با نقاط ضعف ‹‹روش سنتی ›› و فایده های ‹‹روش های نو و فعال ›› کم کم آشنا کنم . لازم دیدم که مقایسه ای بین این دو روش انجام گیرد . در اولین ارزشیابی که از دانش آموزان سال اول داشتم ، نمرات آنها چندان چشمگیر نبود ‌؛ زیرا :

اولا )  سئوالات استاندارد طرح شده بود ( تشریحی ، ص و غ ، بله یا خیر ، جا خالی ، و تست جواب کوتاه ) .

ثانیا )  سئوالات از متن کتاب طرح شده و بیشتر براساس درک مفاهیم بودند . متوجه شدم که چون روش تدریس و طرح سئوال ، با روش سنتی دوره ی ابتدایی که دانش آموزان به آن عادت کرده بودند ، فرق کرده است در نمرات تاریخ افت احساس می شود .

من نیز اطلاعات زیادی در مورد روش های ‹‹ تدریس فعال و نو ›› در درس تاریخ ، از طریق مطالعهی کتاب های گوناگون در این زمینه ، مقالات تخصصی در مجلهی رشد چاپ شد و دیدن چند فیلم به دست آوردم . در این رابطه ، اطلاعاتم را غنی کردم و با 10 روش تدریس تاریخ آشنا شدم . سعی کردم از بین روش های تدریس ، سه روش را درطول سال تحصیلی در کلاس پیاده کنم و از بین آنها بهترین را برگزینم .

برای اینکه به بهترین جواب برسم ، کوشیدم که نظرات دیگر همکاران ، از جمله : مدیر ، معاون ، مشاور مدرسه ، اولیاء ، خود دانش آموزان و همکاران صاحب نظر و منتقدم را نیز بدانم .