آخرین توصیه ها برای درس شیمی کنکور


کنکوری‌های عزیز سلام

هم اکنون در دوران جمع بندی هستیم و فرصت کوتاهی تا کنکور باقی مانده است ، مخاطب امروز ما دانش‌آموزانی هستند که نگران درسشیمی در این‌ روزهای باقی‌مانده هستند.

می‌خواهیم شما تیپ سؤال‌های شیمی را بشناسید و برای تیپ‌های ساده‌تر برنامه‌ریزی کنید.

اولین تیپ رایج در کنکورمسئله‌های شیمی است. طبق آمارهایی که پس از برگزاری آزمون‌ها در  درس شیمی در این چند ساله دیده‌ایم ، اینست‌که پاسخ به مسئله‌ها در درس شیمی کم‌تر ( دشوارتر) از تیپ سؤال‌های دیگر است.

به تاریخچه تعداد سؤال‌های مسئله به تفکیک رشته‌ی ریاضی و تجربی توجه بفرمایید:

سؤال‌های محاسباتی:

رشته ریاضی

سال کنکور

تعداد سؤال

87

10

88

12

89

11

90

10

 

رشته تجربی

سال کنکور

تعداد سؤال

87

10

88

11

89

10

90

9

 

درصد مسئله‌ها در کنکورهای متوالی نشان‌ می‌دهد که همه‌ی سؤال‌ها به دشواری مسئله نیست و اگر تجربه‌ی آزمون دادن به شما نشان داده که در درس شیمی وقت کم می‌آورید و یا اشتباه محاسباتی دارید ، ابتدا مسئله‌ها را کنار بگذارید و به سؤال‌های دیگر پاسخ دهید ، در وقت اضافه به مسئله‌ها پاسخ دهید.

دومین تیپ رایج در درس شیمی سؤال‌های دارایشکل ، نمودار و جدول است.

به تعداد و درصد این تیپ سؤال‌ها در کنکور 4 سال اخیر توجه کنید:

سؤال‌های دارای شکل،نمودار و جدول:

رشته ریاضی

سال کنکور

تعداد سؤال

87

7

88

5

89

7

90

3

 

رشته تجربی

سال کنکور

تعداد سؤال

87

9

88

5

89

11

90

5

 

سؤال‌های این تیپ معمولا دشوار نیستند و توصیه می‌کنم در این دو هفته یک بار نمودارها ، شکل‌ها و جدول‌های سه کتاب شیمی2،شیمی3 و شیمی پیش را مرور کنید.

تیپ دیگر سؤال‌ها که شما به راحتی در این چند روز باقی‌مانده می‌توانید بر آن‌ها مسلط شوید ،سؤال‌های حفظی است. منظور از سؤال‌های حفظی سؤال‌هایی است که دقیقا متن کتاب درسی  یک گزینه شده است.

روال کنکور در این تیپ را مشاهده بفرمایید:

سؤال‌های حفظی:

رشته ریاضی

سال کنکور

تعداد سؤال

87

4

88

4

89

1

90

7

 

رشته تجربی

سال کنکور

تعداد سؤال

87

9

88

9

89

7

90

11

 

مبحث‌های حفظی و راحت کتاب‌های دبیرستان بدین شرح است:

1- ساختار اتم تعاریف پایه

2- ترکیب‌های یونی آسان‌ترین فصل کل کتاب‌های شیمی دبیرستان که معمولا یک سؤال از آن در کنکور هست.

3- محلول‌ها تسلط بر روی متن کتاب درسی و توجه به ریزه‌کاری‌های این فصل نقش مهمی در حل تست‌های آن دارد.

4- سنتیک شیمیایی عوامل مؤثر بر سرعت واکنش

5- تعادل شیمیایی عوامل مؤثر بر تعادل

6- اسید و بازها تاریخچه‌ی اسید و باز

7- الکتروشیمی خوردگی

توصیه اکید دارم که این ریزموضوع‌ها را یک دور دوره کنید.

در آخر امیدواریم در این روزها دچار نگرانی و استرس بی‌مورد نشوید و اطمینان داشته باشید اولا همه‌ی سؤال‌ها دشوار نیست و شما کافیست در هر درس ابتدا سؤال‌های آسان را بیابید و ثانیا اگر سؤالی برای شما دشوار است برای بقیه نیز همین شرایط حاکم است.