معرفی رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی


معرفی:

موضوعات مورد بحث در گرایش برنامه ریزی اجتماعی، عمدتا مربوط به مسائل اجتماعی انسان و برنامه ریزی در خصوص آن است . در واقع گرایش برنامه ریزی اجتماعی در صدد ایجاد جامعه انسانی توسعه‌یافته و مرفه با استفاده از اصل برنامه ریزی است. بدیهی است که با توجه به گستردگی عرصه "اجتماع"، قلمرو این علم وسعتی قابل توجه خواهد داشت.

 

توانایی‌ها و مهارت‌های لازم:

دانشجوی‌ این‌ گرایش‌ باید به‌ تحقیق‌های‌ نظری‌ و عملی‌ علاقه‌مند باشد و باید در جامعه حضور فعال داشته باشد. همچنین دانش‌ و بینش‌ ریاضی‌ در این‌ گرایش‌ بسیار مهم‌ است‌؛ چون‌ دقیق‌ فکر کردن‌ و دقیق‌ اندیشیدن‌ در پژوهشگری‌ اجتماعی‌ اهمیت بسیاری دارد.

 

مقاطع بالاتر از کارشناسی:

گرایش‌های کارشناسی ارشد این رشته عبارتند از:

علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی، توسعه روستایی (با 2 گرایش)، علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی، مدیریت راهبردی فرهنگ، مطالعات جوانان، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، برنامه ریزی گردشگری (توریسم)، دانش اجتماعی مسلمین، فلسفه علوم اجتماعی

 

کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار:

دانش آموختگان این رشته می‌توانند در سه‌ بخش‌ دولتی‌، عمومی‌و خصوصی‌ فعالیت‌ نمایند. که‌ در بخش‌ دولتی‌ در سازمان‌های‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌ کشور، فرمانداری‌ها و در اکثر اداره‌های‌ دولتی‌ می‌توانند مشغول‌ به‌ کار شوند و در سایر بخش‌های‌ عمومی‌شهرداری‌ها، مؤسسه‌های‌ مختلفی‌ از قبیل‌ بنیاد شهید، کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌"ره‌"، سازمان‌ بهزیستی‌ و مؤسسه‌های‌ رفاهی‌ مراکز مهمی‌برای‌ اشتغال‌ هستند و در بخش‌ خصوصی‌ نیز مؤسسه‌های‌ خدماتی‌ و مشاوره‌ای‌ مکان‌های‌ مناسبی‌ برای‌ اشتغال‌ هستند. فارغ‌التحصیلان‌ می‌توانند به‌ صورت‌ کارشناسان‌ مستقل‌ تحقیقات‌ شهری‌، روستایی‌ و منطقه‌ای‌ نیز فعالیت‌ کنند.