سؤال کنید تا یاد بگیرید


بسیاری از دانش‌آموزان از فرصت ویژه‌ای که برای یادگیری در کلاس دارند بهره‌ی کافی نمی‌برند و باعث می‌شود به شرکت در کلاس‌های خارج از مدرسه مجبور شوند. این عدم استفاده از فرصت‌ها حتی در کلاس‌های اضافه نیز ادامه می‌یابد و هیچ نتیجه‌ی مطلوبی را از هیچ کلاسی نمی‌برند.

اشکال کار در کجاست و چگونه باید برای رفع آن اقدام کرد؟

یکی از مهم‌ترین دلایل می‌تواند این باشد که بسیاری از دانش‌آموزان روش سؤال کردن را نمی‌دانند و از این کار امتناع می‌ورزند و سؤالاتشان در ذهنشان بی‌پاسخ می‌ماند. اگر دانش‌آموزان بیاموزند که راجع به ابهامات درس در کلاس از معلم سؤال کنند بسیاری از آن‌چه را که نمی‌فهمند یاد می‌گیرند.

سؤال کردن را همه‌ی دانش‌آموزان باید یاد بگیرند و اگر این نپرسیدن‌ها ادامه یابد ضعف دانش‌آموز باعث عقب ماندن او از بسیاری از هم‌کلاسی‌هایش می‌شود و نتیجه‌ی مطلوب در درس نخواهد گرفت. دانش‌آموز باید یاد بگیرد که اگر هنگام مطالعه با مشکلی مواجه شد حتما سؤالات را بنویسد و از شخصی که در آن موضوع بهتر از خودش است مثل دوستان، خانواده یا معلمان سؤال کند.

پس دانش‌آموزان عزیز سؤال کنید تا یاد بگیرید