معرفی رشته فلسفه و حکمت اسلامی


معرفی:

دانشجویان در دوره کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی‌علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه‌های مختلف علوم سیاسی، بطور نسبی در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی‌و فلسفه غرب به کسب دانش می‌پردازند. هدف از تاسیس این دوره تربیت نیروهای مستعد برای ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی با هدف پژوهشهای تخصصی و اجتهادی می‌باشد.

 

توانایی‌ها و مهارت‌های لازم:

در این رشته نیز همانند رشته‌های مشابه در فلسفه داشتن علاقه، ذهن پویا و قدرت تجزیه و تحلیل بالا ضروری است.

 

مقاطع بالاتر از کارشناسی:

افراد می‌توانند برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، هر‌یک از رشته‌های ذکر شده در قسمت فلسفه را انتخاب کنند.

 

کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار:

معلم و پژوهشگر (در حوزه تخصصی مربوطه) مشاغلی هستند که به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد.

همچنین فارغ التحصیلان می‌توانند به استخدام در نهادها و سازمان‌هایی همچون سازمان صدا و سیما، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی‌و ... فکر کنند. هر‌یک از سازمان‌های فوق به نحوی با تخصص این افراد مرتبط است و پست‌هایی برای استخدام آنها درنظر گرفته است.