معرفی مهندسی منابع طبیعی شیلات


معرفی:

فعالیت‌های شیلاتی در کشور، صرف نظر از تامین بخشی از مواد پروتئینی، مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته‌های تحصیلی - مناسبی برای اشتغال، تامین ارز و اهرمی برای توسعه و عمران مناطق ساحلی است. در واقع، در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شیلات جایگاه مهمی دارد. شک نیست که اجرای طرح‌های شیلاتی کشور، به نیروهای کارآمد و متخصص نیازمند است، افرادی که با استفاده از منابع آبی برای تامین پروتئین مورد نیاز مردم فعالیت کنند.هدف رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات، پرورش و آموزش کارشناسان و متخصصان در همین زمینه است. در این گرایش، دانشجویان با علوم مختلف بیولوژی جانوری، گیاهی و اکولوژی دریایی به عنوان زیربنای شیلات آشنا می شوند، درباره آبزیان آب‌های داخلی و دریایی، نحوه تکثیر و پرورش آبزیان، صید و صیادی ونحوه عمل آوری فرآورده‌های دریایی مطالعه می کنند. اهمیت این رشته زمانی آشکار تر می‌شود که بدانیم بهره برداری صحیح و پایدار از منابع دریایی، حفاظت از منابع و بازسازی ذخایر، تنوع بخشی در تولید و افزایش تولید، بهبود و ارتقای کیفیت محصولات شیلاتی از تولید به مصرف، استفاده از فناوری‌های جدید مهندسی ژنتیک در شیلات، تولید فرآورده‌های بیولوژیک، اشتغال و درآمد ارزی، بدون نگرش علمی و متکی بر یافته‌های تحقیقاتی در شیلات، امکان پذیر نیست.

 

توانایی‌‌ها و مهارت‌های لازم:

داوطلب این رشته باید به ماهی‌ها و در کل به آبزیان علاقه مند باشد، زیرا موضوع محوری این رشته، پرورش و تکثیر آبزیان است. آشنایی با مباحث دروس زیست شناسی جانوری و شیمی نیز، در کسب موفقیت در این رشته بسیار موثر است.

 

مقاطع بالاتر از کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی منابع طبیعی - فراوری محصولات شیلاتی، مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی، مهندسی منابع طبیعی - صید و بهره برداری آبزیان

 

کاربرد این رشته و وضعیت بازار کار:

فارغ التحصیلان با دارا شدن درجه مهندسی منابع طبیعی در رشته شیلات، محیط زیست و مرتع و آبخیزداری می‌توانند در امور زیر مفید واقع شوند:

افزایش اطلاعات و آگاهی‌های افراد نسبت به شیلات و وسایل آن،  پرورش قدرت درک مفاهیم اساسی شیلات و آبزیان و زیست گاه‌های آبی،توسعه شایسته در کاربرد مناسب ترین روش برای حل مسایل و مشکلات شیلات کشور، کسب مهارت در تهیه، اجرا و نظارت طرح‌های پژوهشی کاربردی مربوط به شیلات و آبزیان.

هم چنین فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند به عنوان کارشناس شیلات، کارشناس منابع طبیعی و پرورش دهنده ی ماهی در موسسات آموزشی و پژوهشی و در سازمان شیلات کشور و واحدهای تابعه نیز خدمت کنند.