معرفی رشته «منبت کاری»


*معرفی رشته

منبت کاری چوب، هنری است مشتمل بر حکاکی و کنده‌کاری بر روی چوب بر اساس نقشه‌های طراحی شده که منبت‌کار با استفاده از ابزار منبت، این طرح را بر اساس مهارت خود و نوع طرح در مدت زمان معینی کنده‌کاری می‌‌کند. در واقع منبت‌کاری، نوعی کنده‌کاری غیرهمگن برای رسیدن به نقش برجسته مطابق با طرح‌های مورد نظر است.

* سطح آموزشی مهارت‌ها

هنرجویان این رشته علاوه بر دروس عمومی استاندارد مهارت‌های زیر را جهت به دست آوردن توانایی‌های لازم می‌گذرانند:

طراحی نقوش ختایی و اسلیمی

طراحی نقوش هندسی

طراحی نقوش جانوری

طراحی نقوش فرنگی

هنر درودگری

هنر مشبک کاری

منبت کاری

* آینده تحصیلی و شغلی

کسب توانایی لازم در اجرای مراحل مختلف تولید آثار هنری و شناخت ابزار و وسایل مرتبط با این رشته و ارزیابی و ارزشیابی و کارشناسی آثار هنرهای صناعی و تحلیل و شناخت طرح‌ها و نقوش اصیل و نسبت آنها با فرهنگ از مزایای این رشته برای فارغ‌التحصیلان است.

* ساعت آموزش

رشته «منبت‌کاری» دارای ۱۰۶ ساعت آموزش است که شامل ۴۲ ساعت شایستگی‌های عمومی، ۵۱ ساعت شایستگی‌های فنی، ۴ ساعت شایستگی‌های کارگاهی و ۹ ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل « طراحی نقوش ختایی و اسلیمی متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «طراحی نقوش هندسی متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «طراحی نقوش جانوری متشکل از یک واحد نظری و ۳ واحد عملی»، «طراحی نقوش فرنگی متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «هنر درودگری متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «هنر مشبک کاری متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «منبت کاری متشکل از ۴ واحد نظری و ۱۶ واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.