معرفی رشته «حسابداری مالی»


*معرفی رشته

فعالیت‌های پیچیده و گوناگون مالی، آگاهی از عملیات روزانه و اداره آن، تجزیه و تحلیل عملکرد مدیران، طرح‌ریزی فعالیت‌های آینده و اطلاع و ارزیابی نسبت به عملکرد خود و ورود ماشین‌های محاسب در صحنه اقتصادی، ابعاد جدیدی را در حوزه رشته حسابداری مالی ایجاد کرده است.

در جامعه ما نیز با توجه به این روند و پاسخگویی به این نیازهای فعلی و آتی جهت رسیدگی به امور مالی بخش‌های دولتی و خصوصی، حسابرسان مورد نظر باید تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند.

* سطح آموزشی مهارت‌ها

1ـ حسابداری مقدماتی

2ـ حسابداری تکمیلی

3ـ حسابداری صنعتی

4ـ حسابداری حقوق و دستمزد

5ـ رایانه کار حقوق و دستمزد

6ـ کاربر رایانه

هنرجویان در تمام این مهارت‌ها توانایی لازم را در حل و فصل مسائل مالی، طبقه‌بندی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات، تهیه گزارشات مالی و صورت‌های مالی می‌آموزند و در حسابداری حقوق و دستمزد موفق به تهیه گزارشات سیستم حقوق و دستمزد می‌شوند.

* آینده تحصیلی

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند به عنوان تحویلدار، کارمند امور مالی، حسابدار و جمع‌دار اموال، کارپرداز، کمک‌حسابدار و حسابرس، مسئول رسیدگی و صدور اسناد، متصدی اعتبارات حسابدار مالی، کارمند امور مالیاتی و با ادامه تحصیل در سطوح بالاتر در مشاغلی همچون مدیریت مالی شرکت‌ها، بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری، مالیه عمومی و مدیریت دارایی‌های واقعی، مدیر بخش‌های مختلف بانک‌های دولتی و خصوصی و... مشغول به کار شوند.

* ساعت آموزش

رشته «حسابداری مالی» دارای ۱۰۵ ساعت آموزش است که شامل ۴۲ ساعت دروس عمومی، ۴ ساعت شایستگی‌های پایه، ۴۵ ساعت شایستگی‌های فنی، ۵ ساعت شایستگی‌های کارگاهی و ۹ ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «کاربر رایانه متشکل از ۳ واحد نظری و ۵ واحد عملی»، «ریاضی ۱ متشکل از ۲ واحد نظری»، «حسابداری عمومی مقدماتی متشکل از ۲ واحد نظری و ۲ واحد عملی»، «مسئول سفارشات متشکل از یک واحد نظری و ۲ واحد عملی»، «رایانه کار حسابدار مالی متشکل از ۲ واحد نظری و یک واحد عملی»، «ریاضی ۲ متشکل از ۲ واحد نظری»، «حسابداری عمومی تکمیلی متشکل از ۲ واحد نظری و ۲ واحد عملی»، «حسابدار صنعتی درجه ۲ متشکل از ۲ واحد نظری و ۲ واحد عملی»، «سرپرست ترخیص محصول متشکل از یک واحد نظری و ۲ واحد عملی»، «حسابدار حقوق و دستمزد متشکل از ۳ واحد نظری و یک واحد عملی»، «کاربر امور بانکی متشکل از ۵ واحد نظری و ۳ واحد عملی» و «کارورزی متشکل از ۴ واحد عملی» است.