معرفی رشته های «پوشاک و خیاطی»


*معرفی رشته

خیاطی و دوخت‌های تزئینی، از هنرها و مهارت‌های باارزش و ضروری انسان‌هاست. توام شدن فکر و اندیشه و دستان هنرمند صنعت‌کاران، سبب خلق آثار هنری همچون لباس‌های زیبای محلی و بومی ایران زمین شده است.

این صنعت همواره با پیشرفت علوم دچار تحولات عظیم و گسترده‌ای شده و گام‌های ارزشمندی در این زمینه در سطح جهان برداشته شده است که از جمله می‌توان به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود در زمینه الگوسازی انواع مدل‌های لباس زنانه، بچگانه و مردانه و چیدمان الگو روی پارچه، طراحی لباس، طراحی نقوش سنتی و... اشاره نمود.

در چند سال اخیر نظام آموزش و پرورش ایران نیز به یک امر به شکل علمی ـ مهارتی توجه شایانی داشته و اهتمام خود را در زمینه پیشرفت هنر به کار برده است و بدون شک ماحصل تحصیل هنرجویان علاقه‌مند و مستعد در این رشته گامی در جهت خودکفایی خانواده و کشور عزیزمان است.

*سطح آموزشی مهارت‌ها

سطح آموزشی مهارت‌ها شامل «نازک‌دوزی زنانه»، «مانتودوز»، «نازک دوزی مردانه»، «شلواردوز»، «الگوسازی رایانه‌ای»، «الگوسازی و برش لباس زنانه»، «الگوسازی و برش لباس مردانه»، «الگوسازی و برش لباس زنانه به روش حجمی»، «الگوسازی و برش لباس مردانه به روش حجمی»، «ضخیم‌دوزی زنانه»، «ضخیم‌دوزی مردانه»، «لباس شب و عروس» و «پولک و منجوق‌دوزی» است.

*آینده تحصیلی و شغلی

1ـ امروزه صاحبان صنایع متوجه شده‌اند که باید اصول علمی طراحی و رنگ‌بندی را رعایت کنند تا کارشان توان رقابت در بازار را داشته باشد. بازار کار این رشته نیز بسیار خوب است و حتی اگر فارغ‌التحصیلان این رشته جذب سازمان‌ها و مراکز خصوصی و دولتی نشوند، می‌توانند با سرمایه‌ای اندک و یا تاسیس کارگاه‌های تولیدی کوچک، به صورت خوداشتغالی به کار و فعالیت و کسب درآمد بپردازند.

2ـ فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در رشته طراحی پارچه و لباس و گرایش‌های مختلف آن در سطح آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.

* ساعت آموزش

رشته «دستیاری طراحی لباس(دوخت و ترمیم)» دارای 106 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت دروس عمومی، 2 ساعت شایستگی‌های پایه، 53 ساعت شایستگی‌های فنی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «ریاضی 1 متشکل از 2 واحد نظری»، و «طراحی عمومی متشکل از 2 واحد نظری و 6 واحد عملی»، «کاربر adobe illustrator متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «طراحی اندام و لباس متشکل از 6 واحد نظری و 10 واحد عملی»، «دستیاری طراحی و لباس(دوخت و ترمیم) متشکل از 5 واحد نظری و 10  واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.

رشته «دستیاری تهیه لباس‌های نمایشی(دوخت با ترمیم و تزئینات)» دارای 106 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت دروس عمومی، 2 ساعت شایستگی‌های پایه، 53 ساعت شایستگی‌های فنی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «ریاضی 1 متشکل از 2 واحد نظری»، و «طراحی عمومی متشکل از 2 واحد نظری و 6 واحد عملی»، «کاربر adobe illustrator متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «طراحی اندام و لباس متشکل از 6 واحد نظری و 10 واحد عملی»، «دستیاری طراحی و لباس متشکل از 4 واحد نظری و 10  واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.

رشته «خیاطی مردانه دوز» دارای 107 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت دروس عمومی، 56 ساعت شایستگی‌های فنی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «نازک دوز مردانه متشکل از 4 واحد نظری و 7 واحد عملی»، «دوزنده پیراهن، شومیز مردانه، زنانه و لباس راحتی متشکل از یک واحد نظری و 3 واحد عملی»، «الگوساز لباس با رایانه متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی» و، «الگوساز و برشکار لباس مردانه متشکل از 3 واحد نظری و 7 واحد عملی»، «شلواردوز متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «راسته دوز متشکل از 2 واحد نظری و 5 واحد عملی»، «ضخیم‌دوز متشکل از 3 واحد نظری و 7 واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.

رشته «خیاطی لباس شب و عروس» دارای 105 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت دروس عمومی، 48 ساعت شایستگی‌های فنی، 6 ساعت شایستگی‌های کارگاهی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «نازک دوز زنانه متشکل از 5 واحد نظری و 7 واحد عملی»، «الگوساز لباس با رایانه متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی» و، «الگوساز و برشکار لباس زنانه متشکل از 3 واحد نظری و 6 واحد عملی»، «مانتودوز متشکل از 2 واحد نظری و 3 واحد عملی»، «خیاط لباس شب و عروس متشکل از 2 واحد نظری و 4 واحد عملی»، «دوزنده تزیین کار لباس متشکل از یک واحد نظری و 4 واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.

رشته «خیاطی لباس زنانه» دارای 110 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت دروس عمومی، 59 ساعت شایستگی‌های فنی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «نازک دوز زنانه متشکل از 5 واحد نظری و 7 واحد عملی»، «الگوساز لباس با رایانه متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «الگوساز و برشکار لباس زنانه(تکدوزی) متشکل از 2 واحد نظری و 10 واحد عملی»، «مانتودوز متشکل از 2 واحد نظری و 3 واحد عملی»، «روپوش، ربدوشامبر دوز، کت و... متشکل از 2 واحد نظری و 3 واحد عملی»، «الگوساز لباس به روش حجمی متشکل از 2 واحد نظری و 8 واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.

رشته «خیاطی دوخت‌های تزیینی» دارای 105 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت دروس عمومی، 52 ساعت شایستگی‌های فنی، ۲ ساعت شایستگی‌های کارگاهی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «نازک دوز زنانه متشکل از 5 واحد نظری و 7 واحد عملی»، «گلدوز دستی متشکل از یک واحد نظری و یک واحد عملی»، «الگوساز لباس با رایانه متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی» ، «سری دوز سرویس خواب متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «چهل‌تکه دوز با ماشین(مقدماتی) متشکل از یک واحد نظری و 3 واحد عملی»، «تکه‌دوز با چرخ متشکل از 2 واحد نظری و 2 واحد عملی»، «سرمه‌دوز سنتی متشکل از یک واحد نظری و یک واحد عملی»، «مانتودوز متشکل از 2 واحد نظری و 3 واحد عملی»، «چهل تکه‌دوز با ماشین(پیشرفته) متشکل از یک واحد نظری و 4 واحد عملی»، «ابریشم‌دوز متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.

رشته «دوخت لباس‌های محلی» دارای 110 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت دروس عمومی، 59 ساعت شایستگی‌های فنی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «نازک دوز زنانه متشکل از 5 واحد نظری و 7 واحد عملی»، «گلدوز دستی متشکل از یک واحد نظری و یک واحد عملی»، «الگوساز لباس با رایانه متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی» ، «الگوساز و برش‌کار لباس زنانه(تکدوزی) متشکل از 2 واحد نظری و 10 واحد عملی»، «چهل‌تکه دوز با ماشین(مقدماتی) متشکل از یک واحد نظری و 3 واحد عملی»، «مانتودوز متشکل از 2 واحد نظری و 3 واحد عملی»، «سوزن‌دوز سنتی اصفهان متشکل از یک واحد نظری و 4 واحد عملی»، «شلواردوز متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «ابریشم‌دوز متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «پیراهن دوز مردانه و شومیز زنانه و مردانه متشکل از یک واحد نظری و 3 واحد عملی»،  و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.