معرفی رشته «تعمیر موتورهای سبک کشاورزی»


*معرفی رشته

با رشد جمعیت جهانی نیاز به مواد خوراکی و سایر احتیاجات زندگی که منشاء گیاهی دارند افزایش یافته است، لذا استفاده از تمام عوامل مؤثر در افزایش تولید الزامی است و به کارگیری ماشین‌های سبک کشاورزی با توجه به مساحت کوچک زمین‌های زراعی و باغی داخل کشور به عنوان یک عامل مؤثر در افزایش عملکرد اجتناب‌ناپذیر است.

به همین منظور تعمیر موتورهای سبک کشاورزی به عنوان یکی از رشته‌های مهارتی کاردانش در نظام فعلی آموزشی تحت عنوان مهارت تعمیر سمپاش‌ها و اره موتوری و مهارت تعمیر موتورسیکلت درجه یک و 2 در هنرستان‌های کاردانش تدریس می‌شوند.

*سطح آموزشی مهارت‌ها

هنرجویان این رشته پس از گذراندن دروس عمومی در استانداردهای مهارتی زیر تخصص پیدا می‌کنند:

الف) تعمیر سمپاش‌ها و اره‌های موتوری: هنرجویان پس از گذراندن این استاندارد به توانایی تعمیر ماشین‌های سبک از جمله سمپاش‌ها، اره موتوری، پمپ‌ها و.. دست پیدا می‌کنند. همچنین روش جوشکاری و لحیم‌کاری، راه‌اندازی، رانندگی با ادوات کشاورزی از جمله تراکتور و تیلر و تراکتور باغی و اتصال و نصب ماشین‌های یدک‌کش را می‌آموزند.

ب) استانداردهای تعمیر موتورسیکلت: در این استانداردها هنرجویان طریق باز و بست و تعمیر و کار با ابزار مناسب بر روی موتورسیکلت را می‌آموزند.

*آینده تحصیلی و شغلی

هنرجویان پس از اخذ مدرک دیپلم در این رشته می‌توانند در مقطع کاردانی در آموزشکده‌های دولتی و دانشگاه علمی کاربردی و همچنین پس از آن در مقطع کارشناسی رشته‌های مرتبط با کشاورزی، مهندسی این رشته را اخذ نمایند و در زمینه‌های زیر مشغول به فعالیت شوند:

الف) تعمیرکار ماشین‌های سبک کشاورزی

ب) دستیار کارشناس ماشین‌های کشاورزی

ج) تعمیرکار ماشین‌آلات

د) اشتغال در کشت و صنعت‌ها

هـ) بنگاه‌های توسعه ماشین‌های کشاورزی و نمایندگی‌های ادوات کشاورزی

و) شرکت تعاونی‌های تولید محصولات کشاورزی و شرکت‌های بزرگ سهامی زراعی کشاورزی

ز) ارگان‌های آموزشی دولتی به عنوان مسئول خدمات فنی و آموزش ماشین‌آلات کشاورزی

*ساعت آموزش

رشته «تعمیر موتورهای سبک کشاورزی» دارای 106 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت شایستگی‌های عمومی، 53 ساعت شایستگی‌های فنی، 2 ساعت شایستگی‌های کارگاهی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «تعمیرکار سمپاش‌‌‌ها و اره‌های موتوری متشکل از 8 واحد نظری و 23 واحد عملی»، «تعمیرکار موتور سیکلت متشکل از 2 واحد نظری و 4 واحد عملی»، «تعمیرکار موتور سیکلت درجه 1، متشکل از یک واحد نظری و 4 واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.