معرفی رشته «تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور»


*معرفی رشته

یکی از نیازهای کشاورزی مدرن و مکانیزه، نیروی محرکه است که توسط تراکتور، این امر محقق می‌شود. در راستای سیاست توسعه و رواج کشاورزی مکانیزه و خوداتکایی در بخش کشاورزی، آموزش رشته مهارت تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک در هنرستان‌های کاردانش و کشاورزی برای هنرجویان علاقه‌مند تعریف و پایه‌گذاری شده است.

*سطح آموزشی مهارت‌ها

هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دوره عمومی، 6 استاندارد مهارت شخصی را گذرانده و در انتهای هر استاندارد به توانایی‌های ذیل دست می‌یابند؛

1ـ استاندارد فلزکاری عمومی کشاورزی: هنرجو پس از گذراندن این استاندارد به توانایی شناخت ابزار کارگاهی و همچنین مهارت‌هایی چون جوشکاری، برش‌کار، پرچ کاری طراحی و ترکیب مهارت‌های فوق دست می‌یابد.

2ـ استاندارد رانندگی تراکتور و تیلر: در این استاندارد، هنرجو با اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین شناخت ظاهری قطعات تراکتور و تیلر آشنا می‌شود و قادر خواهد بود به محیط‌های آموزشی و زراعی اقدام به رانندگی کند.

3ـ استاندارد اتصال و نصب ماشین‌های یدک‌کش: در این استاندارد، هنرجویان با انواع ماشین‌های یدک‌کش و انواع اتصالات آشنا می‌شوند و آنها را با موفقیت انجام می‌دهند.

4ـ استاندارد سرویس و تعمیر و نگهداری تراکتور: در این استاندارد، هنرجویان با این سرویس‌های تراکتور و همچنین ساختمان آن آشنا می‌شوند و خود سرویس‌های چندگانه تراکتور را انجام می‌دهند.

5ـ استاندارد تعمیر موتور تراکتور: در این استاندارد، هنرجویان با باز و بسته کردن موتور و تعمیر قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شوند.

6ـ استاندارد تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک: در این استاندارد، هنرجویان با سیستم‌های انتقال نیرو در ماشین‌های کشاورزی و همچنین سیستم‌های مرتبط با هیدرولیک، به طور کامل آشنا می‌شوند و اقدام به تعمیرات این سیستم می‌کنند.

*آینده تحصیلی و شغلی

هنرجویان می‌توانند در رشته‌های مرتبط با ماشین‌های کشاورزی ادامه تحصیل دهند.

آینده شغلی و بازار کار: فارغ التحصیلان می‌توانند به عنوان کاربر ماشین‌های کشاورزی، مکانیک تراکتور، مکانیک تیلر، مسئول مکانیزاسیون در شرکت‌های زراعی به عنوان مربی در مراکز آموزشی (آموزش پرورش، فنی و حرفه‌ای و...) مراکز دولتی مرتبط با این رشته (جهاد کشاورزی)، اشتغال در کارگاه‌های تعمیراتی و مراکز خدماتی مشغول به کار شوند.

* ساعت آموزش

رشته «تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور» دارای 109 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت شایستگی‌های عمومی، 58 ساعت شایستگی‌های فنی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «کاربر رایانه در علوم کشاورزی متشکل از 3 واحد نظری و 5 واحد عملی»، «تعمیرکار سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور متشکل از 10 واحد نظری و 28 واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.