معرفی رشته «پرورش میوه های هسته دار»


* معرفی رشته

کشاورزی زیربنای توسعه کشور است و میوه‌های هسته‌دار مهم‌ترین منبع تامین‌کننده ویتامین در سبد غذایی هر کشوری هستند؛ مهارت‌آموزی این رشته زمینه اشتغال پایدار و باصرفه برای علاقه‌مندان را فراهم می‌کند.

*‌سطح آموزشی مهارت‌ها

هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دروس عمومی، پنج استاندارد مهارت شغلی را فراگرفته و در پایان به توانمندی‌های زیر دست پیدا می‌کنند.

1ـ مهارت باغبانی عمومی: آشنایی کلی با مفهوم باغبانی و مجموعه عملیاتی که در مراحل مختلف زندگی یک گیاه باغی لازم است از جمله آموزش‌هایی است که هنرجو فرا می‌گیرد.

2ـ مهارت تولید و پرورش آلو و گوجه: مراحل ازدیاد، کاشت، داشت و برداشت میوه انواع درختان میوه آلو و گوجه در این استاندارد آموزش داده می‌شود.

3ـ مهارت تولید و پرورش زردآلو: مراحل مختلف ازدیاد، کاشت، داشت و برداشت میوه انواع زردآلو در این استاندارد آموزش داده می‌شود.

4ـ مهارت تولید و پرورش هلو و شلیل: مراحل ازدیاد، کاشت، داشت و برداشت میوه انواع درختان میوه هلو و شلیل در این استاندارد آموزش داده می‌شود.

5ـ مهارت تولید و پرورش گیلاس و آلبالو: مراحل مختلف ازدیاد، کاشت، داشت و برداشت میوه انواع درختان میوه گیلاس و آلبالو در این استاندارد آموزش داده می‌شود.

* آینده تحصیلی و شغلی

شرایط و امکان ادامه تحصیل به هنرجویان این رشته در آموزشکده‌های کشاورزی، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه آزاد به آسانی فراهم است و امکان ادامه تحصیل تا مقطع بالا وجود دارد.

کارآفرینی در زمینه کشاورزی از سایر علوم بیشتر و اقتصادی‌تر است. کسب روزی حلال در کنار آرامش روان از مزایای فعالیت در حوزه کشاورزی است. هنرجویان بعد از فراغت از تحصیل در مؤسسات کشاورزی، نهالستان‌ها و مراکز تولیدی به راحتی جذب شده و امکان ورود به جهاد کشاورزی به عنوان مهندس ناظر، کارشناس و... را دارند.

* ساعت آموزش

رشته «پرورش میوه‌های هسته‌دار» دارای 105 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت شایستگی‌های عمومی، 2 ساعت شایستگی‌های پایه، 49 ساعت شایستگی‌های فنی، 2 ساعت شایستگی‌های کارگاهی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «زیست‌شناسی متشکل از 2 واحد نظری»، «باغبانی عمومی (نوع ۲) متشکل از 8 واحد نظری و 18 واحد عملی»، «تولید و پرورش آلو و گوجه متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «تولید و پرورش زردآلو متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «تولید و پرورش هلو و شلیل متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی»، «تولید و پرورش گیلاس و آلبالو متشکل از یک واحد نظری و 2 واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.