معرفی رشته «مبل سازی مدرن»


* معرفی رشته

در دنیای امروز مبلمان یکی از ملزومات اساسی زندگی افراد محسوب می‌شود و مبل‌سازی از رشته‌های مورد توجه گروه صنعت است و تقریبا بیشتر افراد با این صنعت آشنایی داشته و از توجه خاصی برخوردار است.

* سطح آموزشی مهارت‌ها

هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دروس عمومی چهار استاندارد مهارت شغلی را گذرانده و در انتهای هر استاندارد به توانایی‌های ذیل دست می‌یابد:

1ـ استاندارد طراحی: در این استاندارد هنرجو با شناخت مبانی هندسی و انواع طرح استاندارد آشنا شده و به توانایی طراحی اصولی دست می‌یابد.

2ـ استاندارد شناسایی مواد و ماشین‌آلات: در این استاندارد هنرجو با شناخت و شناسایی مواد و ماشین‌آلات می‌تواند با بهترین روش و مواد به تولید مبلمان بپردازد.

3ـ استاندارد اندازه مبل و ارگونومی بدن: در این استاندارد هنرجو با انواع استانداردهای تولید مبل آشنا شده و با توجه به شناخت اندازه و حالت‌های بدن و ارگونومی آن می‌تواند در تولید مبلمان استاندارد فعالیت کند.

4ـ استاندارد تولید مبلمان: در این استاندارد هنرجو روش‌های مختلف تولدی مبلمان را آموزش می‌بیند و قادر به تولید مبلمان استاندارد می‌باشد.

* آینده تحصیلی و شغلی

شرایط و نحوه ادامه تحصیل: بعد از فراغت از تحصیل می‌تواند در مقطع کاردانی در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در رشته مرتبط ادامه تحصیل دهد.

آینده شغلی و بازار کار: فارغ‌التحصیلان می‌توانند با توجه به نیاز شدید بازار در مراکز تولیدی شرکتی و یا خصوصی به ادامه فعالیت مشغول شوند این رشته از معدود رشته‌هایی است که آینده بسیار روشنی داشته و می‌تواند سوددهی بسیار بالایی در شرایط کنونی بازار داشته باشد.

* ساعت آموزش

رشته «مبل‌سازی مدرن» دارای 111 ساعت آموزش است که شامل 42 ساعت شایستگی‌های عمومی، 60 ساعت شایستگی‌های فنی و 9 ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «درودگر درجه ۲ متشکل از 5 واحد نظری و 15 واحد عملی»، «سازنده تزئینات چوبی با استفاده از بازیافت‌های چوب متشکل از یک واحد نظری و 4 واحد عملی»، «سازنده مبلمان راحتی متشکل از 7 واحد نظری و 11 واحد عملی»، «فروشنده مصنوعات چوبی متشکل از 3 واحد نظری و 2 واحد عملی» و «کارورزی متشکل از 4 واحد عملی» است.