منابع کنکور سراسری ١402 اعلام شد


فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1402

رشته‌ی ریاضی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ریاضیات

ریاضی (1)

110211

دهم

1399

هندسه (1)

110213

دهم

1399

هندسه (2)

111213

یازدهم

1400

آمار و احتمال

111215

یازدهم

1400

حسابان (1)

111214

یازدهم

1400

حسابان (2)

112214

دوازدهم

1401

هندسه (3)

112213

دوازدهم

1401

ریاضیات گسسته

112215

دوازدهم

1401

فیزیک

فیزیک 1

110209

دهم

1399

فیزیک 2

111209

یازدهم

1400

فیزیک 3

112209

دوازدهم

1401

شیمی

شیمی (1)

110210

دهم

1399

شیمی (2)

111210

یازدهم

1400

شیمی (3)

112210

دوازدهم

1401

 

 

رشته‌ی تجربی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ریاضیات

ریاضی (1)

110211

دهم

1399

ریاضی (2)

111211

یازدهم

1400

ریاضی (3)

112211

دوازدهم

1401

فیزیک

فیزیک 1

110214

دهم

1399

فیزیک 2

111244

یازدهم

1400

فیزیک 3

112244

دوازدهم

1401

شیمی

شیمی (1)

110210

دهم

1399

شیمی (2)

111210

یازدهم

1400

شیمی (3)

112210

دوازدهم

1401

زیست شناسی

زیست­ شناسی (1)

110216

دهم

1399

زیست­ شناسی (2)

111216

یازدهم

1400

زیست­ شناسی (3)

112216

دوازدهم

1401

زمین شناسی

زمین شناسی

111237

یازدهم

1400

 

 

رشته‌ی انسانی

نام درس

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ریاضیات

ریاضی و آمار (1)

110212

دهم

1399

ریاضی و آمار (2)

111212

یازدهم

1400

ریاضی و آمار (3)

112212

دوازدهم

1401

اقتصاد

اقتصاد

110221

دهم

1399

زبان و ادبیات فارسی

علوم و فنون ادبی (1)

110203

دهم

1399

علوم و فنون ادبی (2)

111203

یازدهم

1400

علوم و فنون ادبی (3)

112203

دوازدهم

1401

زبان عربی

عربی، زبان قرآن (1)

110207

دهم

1399

عربی، زبان قرآن (2)

111207

یازدهم

1400

عربی، زبان قرآن (3)

112207

دوازدهم

1401

تاریخ

تاریخ (1) ـ ایران و جهان باستان

110219

دهم

1399

تاریخ (2) ـ از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه

111219

یازدهم

1400

تاریخ (3) ایران و جهان معاصر

112219

دوازدهم

1401

جغرافیا

جغرافیای ایران

110218

دهم

1399

جغرافیای (2) ـ جغرافیای ناحیه­ای

111218

یازدهم

1400

جغرافیا (3) (کاربردی)

112218

دوازدهم

1401

علوم اجتماعی

جامعه­ شناسی (1)

110220

دهم

1399

جامعه ­شناسی (2)

111222

یازدهم

1400

جامعه­ شناسی (3)

112222

دوازدهم

1401

فلسفه

فلسفه (1)

111226

یازدهم

1400

فلسفه (2)

112226

دوازدهم

1401

منطق

منطق

110223

دهم

1399

روان­شناسی

روان­شناسی

111224

یازدهم

1400