نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال 1396


در سال 1396، تعداد 518 هزار و 149 داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج درس اختصاصی پاسخ دادند. در این میان، تعدادی از داوطلبان توانسته‌اند درصدهای خوب و قابل قبولی کسب کنند، و متاسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان نیز، که بدون مطالعه دقیق و عمیق درس‌هایشان در این جلسه حضور یافته‌اند، درصد خوبی در بعضی از دروس کسب نکرده‌اند. در جدول زیر، آمار پاسخگویی کل داوطلبان گروه آزمایشی  علوم تجربی خدمتتان ارایه می‌شود؛ البته قبل از آن، برای بهره برداری هرچه بیشتر شما از این آمار، توجه شما را به نکاتی چند در این زمینه جلب می‌کنیم.

 

هیچ درسی را رها نکنید

آیا می‌دانید که اگر یک داوطلب گروه آزمایشی  علوم تجربی در سال گذشته، فقط به یک سؤال زیست‌شناسی پاسخ صحیح می‌داد، و البته به هیچ یک از سؤال‌های این درس نیز پاسخ غلط نمی‌داد، از 138 هزار و 211 داوطلب (67/26 درصد داوطلبان) درصد بهتری در این درس کسب می‌کرد؟ گاه از داوطلبان می‌شنویم که سؤال‌های این یا آن درس در آزمون سراسری دشوار بود و آنها نتوانستند به این گونه سؤالات پاسخگو باشند/ بدون شک، در یک آزمون ملی مهم، باید تعدادی از سؤال‌ها دشوار باشد تا بتواند به درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آیا تمامی سؤال‌های یک درس دشوار هستند یا تعدادی از داوطلبان برخی از درس‌ها را رها می‌کنند و در سر آزمون هم بدون دانش لازم، به سؤال‌های همان درس پاسخ می‌دهند؟ آیا نمی‌شود از 50 سؤال زیست‌شناسی حداقل به 4 یا 5 سؤال پاسخ صحیح داد؟

پس از همین امروز، بی‌علاقگی یا ضعف علمی را بهانه نسازید و با برنامه‌ریزی صحیح، برای همۀ درس‌ها وقت بگذارید و مطمین باشید که می‌توانید به حداقلی از سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نیز نتیجه بهتری کسب کنید.

اهمیت این امر زمانی مشخص می‌شود که بدانیم برای موفقیت در آزمون سراسری، باید به همه دروس توجه داشت و نمی‌توان چند درس را مطالعه کرد و یک یا دو درس را رها نمود.

فقط به سؤال‌هایی که بلدید، پاسخ دهید

گفتیم که بیش از 26 درصد داوطلبان، در درس زیست‌شناسی، درصد منفی کسب کرده‌اند، و متاسفانه در سایر دروس هم کما بیش شاهد همین وضعیت هستیم؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال گذشته (1396) 51 هزار و 436 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی درصد منفی کسب کرده‌اند/ آیا براستی این دسته از داوطلبان توانایی این را نداشتند که به هیچ یک از سؤال‌های معارف ، پاسخ صحیح بدهند؟ واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، اما چون به سؤال‌هایی که در آنها کاملا مسلط نبوده‌اند نیز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌های غلط آنها موجب شده است که تاثیر پاسخ‌های صحیح این دسته از داوطلبان، نیز از بین برود.

می‌خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، عرصه آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها سرسری پاسخ داد (گاه می‌شنویم که داوطلبی می‌گوید حوصله کافی یا زمان لازم برای خواندن همۀ گزینه‌ها را نداشتم و برای همین وقتی دیدم که گزینه اول یا دوم به نظرم درست هستند آن را انتخاب کردم!)

همچنین نباید به امید شانس و اقبال، گزینه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید باید در این شش ماه و نیم باقی مانده، به مطالعه مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید دست کم به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.

توجه داشته باشید که کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.

ذکر این نکته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در سال 92، هیچ یک از داوطلبان، در درس‌های زیست‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی، به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما در سال 93، دو پذیرفته شده در زیست‌شناسی و پنج نفر در زبان و ادبیات فارسی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. همچنین در سال 94، دو نفر در درس زبان و ادبیات فارسی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و هیچ داوطلبی به 90 درصد سؤال‌های زیست‌شناسی نیز پاسخ صحیح نداده است. در سال 95، 9 داوطلب در درس ادبیات به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌های زیست‌شناسی پاسخ صحیح نداده‌اند، و در نهایت در سال 96، 47 داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی و یک داوطلب در درس زیست‌شناسی به 100درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند/ همچنین در سال 94، یک داوطلب به 100 درصد سؤال‌های زمین‌شناسی پاسخ صحیح داده است؛ در حالی که طی سال‌های 92 و 93 و 95 و 96 هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌های زمین‌شناسی پاسخ صحیح ندادند؛ در ضمن تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز احتساب می‌شود (25 درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه و 5 درصد تاثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پیش‌دانشگاهی محاسبه می‌شود )؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.

در نهایت اینکه نباید تصور کرد یک داوطلب با به دست آوردن نمره‌های منفی یا بسیار پایین در درس‌های مختلف، می‌تواند در رشته‌های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر داوطلبانی را می‌شناسید که حتی در رشته‌های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده‌اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره خوبی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، امکان دارد که داوطلبی در درس ریاضی نمره منفی گرفته باشد، اما در درس زیست‌شناسی، شیمی و دروس عمومی، درصد بالایی به دست آورده باشد؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می‌آورند، در رشته محل‌هایی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذیرفته نخواهند شد.

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم تجربی

محدوده نمرات

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی

فرهنگ و معارف اسلامی

زبان خارجی

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

-33/33_-30

16

-32/5

8

-33/3

15

-33/2

28

-32/9

-30_-20

487

-23/3

377

-23/3

371

-23/2

658

-23/5

-20_-10

7353

-13/1

4485

-13/2

5646

-13/0

8084

-13/3

-10_0

50093

-4/0

50131

-3/4

45404

-3/8

78806

-3/4

0_10

118829

4/6

224369

3/9

143109

4/7

266759

2/0

10_20

96555

14/7

104455

14/2

109977

14/5

53762

14/3

20_30

97466

24/5

59933

24/0

87736

24/2

38060

24/3

30_40

62343

34/4

28227

34/3

49423

34/4

23989

34/4

40_50

44005

44/2

20372

44/4

36401

44/3

19496

44/4

50_60

21617

54/3

12184

54/4

19863

54/4

11745

54/5

60_70

12403

64/0

8746

64/3

12729

64/2

8589

64/4

70_80

4779

74/0

3498

74/1

5242

74/2

4700

74/7

80_90

1847

83/5

1220

83/5

1973

83/6

2964

84/6

90_100

309

92/8

138

92/3

244

93/0

472

93/5

100 درصد

47

100/0

6

100/0

16

100/0

37

100/0

کل

518149

20/5

518149

13/6

518149

19/2

518149

10/4

 

 

 

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه) گروه آزمایشی علوم تجربی

محدوده نمرات

زمین شناسی

ریاضی

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

-33/33_-30

21

-32/5

9

-32/8

7

-33/3

11

-33/0

9

-33/3

-30_-20

809

-23/4

311

-24/5

149

-22/8

262

-24/3

340

-22/7

-20_-10

10404

-13/2

5816

-13/6

6913

-13/1

5554

-13/6

6074

-12/8

-10_0

108773

-3/3

71088

-3/1

131142

-3/2

98550

-2/8

96762

-2/8

0_10

370841

1/2

267962

2/5

232812

3/1

297528

2/6

275097

2/6

10_20

20747

13/5

74982

13/6

60617

14/0

60983

13/6

59653

14/2

20_30

5046

23/1

35943

23/9

31306

24/3

25258

23/9

35140

24/3

30_40

1071

33/4

22511

34/2

20772

34/4

13649

34/1

19897

34/4

40_50

312

43/8

16079

44/2

14442

44/5

7961

44/1

13391

44/3

50_60

78

54/6

11061

54/1

10419

54/4

4447

53/9

6690

54/3

60_70

31

64/0

6904

64/0

6189

64/2

2251

63/9

3426

63/9

70_80

12

74/8

3470

73/8

2688

73/9

1056

73/9

1180

74/1

80_90

2

82/0

1491

83/5

651

83/1

449

84/0

413

83/5

90_100

2

90/7

455

92/8

41

91/7

159

93/2

74

93/1

100درصد

0

_

67

100/0

1

100/0

31

100/0

3

100/0

کل

518149

0/8

518149

10/0

518149

8/5

518149

6/1

518149

7/8

 

 

نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می‌آورند؟

«اگر زیست‌شناسی را خوب بزنید، قبولی شما در آزمون سراسری تضمین شده است.»، « اهمیت عربی از همۀ درس‌های عمومی بیشتر است، چون بچه‌ها به سؤال‌های این درس خوب پاسخ نمی‌دهند.»

شبیه جملات فوق را دربارۀ هر درسی از سوی برخی از مؤسسه‌های آموزشی یا مدرسان کنکور می‌شنویم؛ افرادی که مدعی هستند اگر در یک درس یا تعدادی از دروس، درصد خوبی کسب کنید، رتبه خوبی در آزمون سراسری به دست می‌آورید؛ اما درصد رتبه‌های برتر آزمون سراسری، بیانگر چیز دیگری است. می‌بینید که میانگین داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می‌کنند.

در زیر، میانگین درصد 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین درصد و بدترین درصد در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 1396 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.

 

درصد دروس گروه آزمایشی علوم تجربی در بین رتبه‌های کشوری کمتر از 1000  در آزمون سراسری سال 1396

محدوده نمرات

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی

فرهنگ و معارف اسلامی

زبان خارجی

زمین‌شناسی

ریاضی

زیست‌شناسی

فیزیک

شیمی

میانگین

80/7

77/0

76/6

71/2

6/1

82/5

78/2

75/7

75/2

کمترین درصد

37/4

29/4

36/0

0/0

-12/0

22/3

20/7

26/7

34/3

بیشترین درصد

100/0

100/0

100/0

100/0

90/7

100/0

100/0

100/0

100/0