بودجه بندی مقاطع ابتدایی سال تحصیلی 1402 - 1401 ( مهر تا پایان سال تحصیلی )


برای دریافت بودجه بندی مربوط به پایه/رشته خود بر روی لینک های مشخص شده کلیک کنید

چهارم (تیزهوشان)

پنجم (تیزهوشان)

ششم (تیزهوشان)