تغذیه ی مناسب در شب امتحان


اگر چه پزشکان، عقیده به حذف شام از برنامه غذایی خانواده ( مخصوصا برای خانواده هایی که استعداد چاقی دارند) دارند، اما در زمان امتحان، کمی باید این رژیم تغییر کند. اگر قبلا شام بسیار سبکی تهیه می دیدید، بهتر است این یکی، دو هفته برنامه را کمی تغییر دهید.

 

- اگر فرزندتان عصرانه کافی خورده و میلی به شام ندارد، به او اصرار نکنید. شاید پرخوری، باعث ناراحتی او شده ودر اثر ناراحتی ناشی از پرخوری فردا نتواند سرجلسه حاضر شود.

 

- برای تهیه شام، از فرزندتان کمک بخواهید و غذایی را که او دوست دارد تهیه کنید.

 

- جگر، دل و قلوه، یک کاسه سوپ و غذاهایی از این دست، اگر چه کم حجم اند، اما مفید و مقوی اند.

 

- نگذارید فرزندتان به جای شام از تنقلات بی فایده مثل چیپس و پفک، شکلات و... استفاده کند.

 

- برنامه غذایی برای وعده شام را زیاد تغییر ندهید، بلکه بکوشید تا از غذاهای مقوی و کم حجم استفاده کنید.

 

🍀 نکته آخر


شب امتحان با شب های دیگر فرقی ندارد. به فرزندانتان بیاموزید که هیجان را کنار بگذارند ( اگرچه سخت است، ولی سعی کنید)، خوب بخوابند، به قدر کافی تغذیه کنند، از خوردن تنقلات غیرمفید و احتمالا بیماری زا بپرهیزند و به یاد داشته باشند که با توکل به خدا موفق خواهند شد.