راهکارهای مقابله با کاهش عملکرد تحصیلی فرزندان


بعضی والدین کاهش عملکرد تحصیلی فرزند خود را به معنی ناتوانی وی در یادگیری مواد درسی می دانند بدون شک این تصوری نادر است . عوامل متعددی میتوان باعث کاهش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ازسطحی رضایت ‌بخش به سطحی نامطلوب شود . ما در اینجا به شرح برخی از این موارد خواهیم پرداخت و راهکار های مفیدی جهت بهبود عملکرد تحصیلی فرزندان به شما والدین عزیز ارائه می‌دهیم.
 

سعی کنید خودش را بیشتر بشناسد:

اینکه فرد چه تصوری درباره خود، استعدادها، توانایی‎ها و کارآمدی خویش دارد، در تعیین هدف و میزان موفقیت و شکست او موثر است؛ بنابراین کمک به دانش‎آموزان در شناخت خود، استعدادها و توانایی‎هایش می‎تواند باعث بروز رفتارهای موثری در جهت هدف شود.

برنامه‎ریزی را جدی بگیرید:

یکی از دلایل افت تحصیلی دانش‎آموزان، نداشتن برنامه و برنامه‎ریزی درست است. بدیهی است اگر دانش‎آموز درباره روش‎‌های برنامه‎ریزی و مطالعه آموزش ببیند و ساعات شبانه‎روز خود را براساس برنامه‎ای تنظیم کند که تمامی موضوع‎ها و فعالیت‎های زندگی روزمره در آن گنجانده شده، بهره بیشتری از زمان و فعالیت خود می‎برد. یکی از فواید برنامه‎ریزی، جلوگیری کردن از گذاشتن وقت زیاد برای یک فعالیت است زیرا همین کار به ظاهر ساده می‎تواند مانع از کمبود وقت برای انجام فعالیتی دیگر شود؛ ضمن آنکه فرد با برنامه‎ریزی هیچگاه دچار بلاتکلیفی و سردرگمی نخواهد شد. پس در صورت تمایل فرزندتان برای جبران عقب‎افتادگی تحصیلی، او را ترغیب کنید تا با کمک فکری مشاورش برنامه‎ریزی کند.

انتظاراتی معقول و منطقی داشته باشید:

مقابله موفقیت‎آمیز با شکست به معنی زندگی کردن با انتظارات معقول است. در اینجا حضور یک مشاور می‎تواند راهکار معقولی در کاهش انتظارات و توقعات غیرمنطقی از دانش‎آموز باشد.

پیگیری برنامه‌‎های دانش‎آموزتان باشید

بعد از تنظیم برنامه حتما بر آن دقیقا نظارت کنید و در برخی موارد پس از صحبت کردن با دانش‎آموز و نظرخواهی از مشاورش برای بهتر شدن برنامه او تغییراتی را در آن ایجاد کنید.

از مشاورش کمک بگیرید

مشاور با تشکیل جلسات خانوادگی به جستو‎جو، شناخت و بررسی عوامل مختلفی مانند نحوه رابطه والدین با دانش‎آموز و حل مشکلات خانوادگی‎ای که به نحوی در افت تحصیلی دانش‌‎آموز نقش دارد، می‎پردازد و می‎تواند در افزایش سازگاری عمومی، عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‎آموز مفید باشد و موجب افزایش عزت‎نفس، انگیزه و امید دانش‎آموزان و کاهش اضطراب آنها شود.

برقراری ارتباط با افراد موفق

استقبال از برقراری و استمرار ارتباط‌‎های خانوادگی با افراد موفق می‎تواند امکانی برای ایجاد انگیزه، بادگیری و کسب تجربه برای دانش‎آموز ما باشد.

ضعف آموزشی‎اش را برطرف کنید

برای رفع ضعف تحصیلی فرزندتان می‎توانید از کلاس‎های جبرانی مدرسه، کتاب‎های کمک‎آموزشی و لوح‎های فشرده کمک‎آموزشی یا معلم خصوصی در صورت امکان کمک بگیرید. همچنین فراهم کردن امکانی برای مطالعه به صورت گروهی و انتخاب هم‎درس خوب می‎تواند باعث بهبود وضعیت درسی دانش‎آموز شود.

در تعیین اهداف درست بکوشید

این حوادث و رویدادها نیستند که باعث بروز هیجانات و واکنش‎های فرد می‎شوند بلکه طرز تفکری که حاصل باورها، طرح‎وارها و نگرش اوست، بر شیوه پردازش اطلاعات توسط وی تاثیر گذاشته و سبب بروز رفتار‎های مختلف می‎شود؛ بنابراین به دانش‎آموز جهت تعیین هدف‎ها براساس واقعیت‎ها کمک کنید. افرادی که بر باور‎های غیرمنطقی در رابطه با خود و حوادث پافشاری می‎کنند، همیشه در زندگی‎شان با مشکلاتی مواجه هستند. افراد می‎توانند نسبت به ارزیابی‎های غیرمنطقی و نامعقول خود شناخت پیدا کرده و برای اصلاح آنها اقدام کنند. اصلاح ارزیابیهای شناختی معیوب و رشد راهبردهای مقابله‎ای موثر با آن و مقابله با شکست، بیشتر متاثر از نحوه یادگیری و تفسیر ما از مهارت‎ها و توانایی‎های خودمان است. پس اگر بعد از صحبت کردن با دانش‌‎آموز و مشاور وی به این نتیجه رسیدید که هدفی که او تعیین کرده در اثر ارزیابی‎های غیر‎منطقی و نامعقول از خود بوده و نادرست است، به فرزندتان کمک کنید تا آن را اصلاح کند.