انواع سیستم های گزینش متمرکز - نیمه حضوری


مقررات آموزشی دوره‌های نیمه حضوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در زمینه آموزش‌های نیمه حضوری، همانند مقررات آموزشی دانشگاه پیام نور خواهد بود و تشکیل کلاس‌ها بصورت کلاس‌های رفع اشکال و حداکثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود.
 به فارغ التحصیلان دوره‌های نیمه حضوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط مدرک تحصیلی رسمی مورد تایید وزارت علوم تعلق می‌گیرد؛ بطوریکه در این مدارک جمله «آموزش این دوره به طریق نیمه حضوری بوده است» ذکر خواهد شد.
کسب حد نصاب نمره علمی لازم برای کلیه پذیرفته شدگان الزامی است و از دانشجویان دوره‌های نیمه حضوری براساس مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد که شهریه این دوره‌ها برای ورودی‌های سال 1393 شامل دو قسمت شهریه ثابت و متغیر بوده و میزان شهریه ثابت و متغیر برای هر نیمسال تحصیلی به میزان 60 درصد شهریه‌های دوره نوبت دوم همان دانشگاه خواهد بود.
دانشجویان دوره نیمه حضوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون تحصیلات تکمیلی ثبت نام و شرکت کنند؛ اما این داوطلبان باید در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید، از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل کنند. 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجری دوره‌های نیمه حضوری به هیچ وجه امکان تامین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را ندارند.