مهیا کردن شرایط مطالعه در منزل


درس خواندن در منزل می تواند بسیار مفید باشد، به شرط آنکه موقعیت مطالعه از همه لحاظ مناسب باشد. آماده کردن شرایط مطالعه می تواند بخشی از تمرکز را مهیا کند. بدین صورت که:

*اگر مکان مطالعه ما اتاق خواب است در وهله اول حتما باید دقت داشته باشید که تخت خواب به هیچ وجه برای درس خواند مناسب نیست."موقعیت های زندگی را باهم قاطی نکنید"، درس خواندن روی تخت خواب باعث خواب آلودگی، عدم تمرکز هواس، خیال پردازی و در نهایت از دست دادن زمان می شود. ضمن اینکه مطالعه های انجام گرفته یادگیری صددرصد را به همراه نخواهند داشت. علاوه بر این خواب شما هم دچار مشکل خواهد شد. هنگامی که از تخت که مکان خواب است برای درس خواندن استفاده می کنید خیلی سخت در همان مکان به دلیل استرس هایی که وجود دارد می توانید بخوابید و یا حداقل خواب راحتی داشته باشید. شما ساعت ها در آن مکان باید بیدار می بودید و کاری را به سر انجام می رساندید پس تغییر کاربری یک مکان برای ذهن به سرعت امکان پذیر نمی باشد.

 *مطالعه و تست زنی حتما باید پشت میز مطالعه انجام بگیرد.

 *رو به روی شما نباید تابلو یا رنگ های زیادی یا حتی کتاب های زیاد وجود داشته باشد. هیچ چیزی که حواس شما را پرت کند نباید در محل مطالعه باشد.

*استاندارد بودن صندلی نیز مهم است. شما نباید از نشستن زیاد خیلی زود خسته شوید.

*مورد بعدی که مبتلا به خیلی از شما عزیزان هست به هم ریختگی زیاد اتاق مطالعه است.

یا به طور کلی همه وسایل شما در هم ریخته و آشفته است یا شرایط کنکوری را  اینطور تصور می کنید و اطرافتان را پر از کتاب و جزوه و... می کنید.

واقعیت این است که این در هم ریختگی ها ذهن شما را آشفته می کند. شما برای درس خواندن نیاز دارید به آرامش روح و فکر منظم که بتوانید به راحتی درس ها را  طبقه بندی کنید.

فقط یک ذهن متمرکز می تواند از پس طبقه بندی دروس خوانده شده و به طور همزمان رعایت تکنیک ها و مدیریت زمان بربیاید و در تست زنی موفق باشد.

*مطلب بعدی که باید به آن اشاره کنم هوای اتاق مطالعه است. نه بیش از حد گرم باشد که خوابتان بگیرد نه آنقدر سرد برای جلوگیری از خواب آلودگی که تمرکز خود را از دست بدهید.

*از مکان های پر سر و صدا دور باشید، شاید صدای یکنواخت شما را  اذیت نکند ولی صداهای هیجانی قطعا حواس شما را پرت خواهد کرد. از مرکز صدای کم یا یکنواخت حساس نباشید. واقعیت این است که اگر شما هنگام مطالعه در درس عمیق باشید، آنقدر متمرکز روی کتاب یا جزوه هستید که صدای اطراف را اصلا نمی شنوید.(این مثال در موارد زیادی برای شما اتفاق افتاده است، پیغامی از یک دوست روی گوشی شما آمده است و شما برای متوجه شدن خط به خط آن آنقدر تمرکز کرده اید که وقتی شما را صدا می زنند حتی متوجه نمی شوید، آقا پسرهای فوتبالی دوست هم در موقعیت های حساس بازی این مثال را زیاد تجربه کرده اند.)

ضمن آنکه از گوشی های بزرگ برای نشنیدن صداهای احتمالی یا کم اطراف می توانید استفاده کنید.

شرایط مطالعه را تا سر حد امکان برای خود مهیا کنید، به این صورت راحت تر می توانید روی نکات درسی و شیوه های صحیح تست زنی تمرکز داشته باشید.

منبع: سنجش