روش های یادداشت برداری برای کنکور


روش های یادداشت برداری برای کنکور

حاشیه نویسی

ساده ترین روش یادداشت برداری برای کنکور برای ما این است که در حاشیه صفحات کتاب درسی خودمان در زمان درس دادن معلم یا خواندن آن درس، نکات مهم را بنویسیم. بهتر است که سعی کنیم نوشته هایمان مرتب باشد تا موقع مرور کردن آن ها دچار دردسر نشویم.

استفاده از جدول

کشیدن جدول هم می تواند یک روش از یادداشت برداری برای کنکور باشد. جدول ها باعث مرتب شدن مطالب ما می شوند. شما می توانید اطلاعات یا روش های مربوط به یک مبحث را وارد یک جدول کنید تا فهم آن مطالب در مرورهای بعدی وقت بسیار کمتری از شما بگیرد. مثلا برای یادگیری مبحث حرکت شناسی می توانید جدولی رسم کنید که ردیف های آن بیانگر نوع حرکت (بدون شتاب، شتاب ثابت، شتاب متغیر) باشد. ستون های جدول نیز می تواند معرف فرمول ها یا نمودارهای مکان، سرعت و شتاب این حرکت ها باشد. بنابراین هنگام مرور مبحث حرکت شناسی با نگاه سریع به این جدول اطلاعات مربوطه را به خاطر خواهید آورد.

دسته بندی کردن مطالب

یکی دیگر از روش های یادداشت برداری برای کنکور دسته بندی کردن مطالب است برای این کار اول ما با دسته بندی های کلی تر شروع می کنیم و بعد کم کم تعداد دسته بندی های کوچک تر را در آن ها قرار می دهیم. این کار برای سازماندهی کردن مطالب درسی به ما کمک می کند و همچنین زمانی که می خواهیم مطالب را مرور کنیم، کار راحتی خواهیم داشت. با این که این روش، روش موثری است اما یک مشکل دارد و آن وقت گیر بودن این روش است. برای دسته بندی کردن مطالب می توانید از نمودار درختی استفاده کنید.

هایلایت کردن و علامت زدن

یکی از روش های ساده و رایج دیگر که معمولا اغلب دانش آموزان از آن استفاده می کنند، هایلایت کردن و علامت گذاشتن مطالب مهم است. با این کار ما در هنگام خواندن مطالب می توانیم به راحتی متوجه مطالب مهم شویم.

خلاصه نویسی

خلاصه نویسی هم مانند یادداشت برداری یکی از روش های کارآمد برای کنکور و مطالعه است که می تواند در به خاطر سپردن مطالب، یادگیری و تمرکز بهتر در هنگام مطالعه، صرفه جویی در زمان مطالعه و داشتن جزوات کم حجم به ما کمک کند.

روش های خلاصه نویسی

استفاده از کلمات هم معنی

یک روش دیگر در خلاصه نویسی کنکور استفاده از کلماتی است که ساده تر به یاد می آید و آسان تر به یاد سپرده می شوند. بعضی اوقات در هنگام خواندن و یادگیری مطالب ممکن است ما با کلماتی رو به رو شویم که به یاد سپردن آن ها برای ما سخت باشد. در این صورت می توانیم در خلاصه نویسی های خودمان از کلمات ساده تر که همان معنی را می دهند استفاده کنیم.

نوشتن کلمات کلیدی و نکات مهم

بعضی افراد برای خلاصه نویسی کنکور از کلمات کلیدی استفاده می کنند. کلمات کلیدی، کلماتی هستند که نکته اصلی را دربردارند. در این نوع خلاصه نویسی از نوشتن کلمات اضافی دیگر خودداری می شود. مثلا اگر این جمله که "ما در فصل پاییز که فصل برگ ریزان است  به مدرسه می رویم" جز نکات اصلی درس باشد. کلمات پاییز و مدرسه و برگ، کلمات کلیدی محسوب می شوند. فرد در خلاصه برداری خود همین سه کلمه را می نویسید و  سایر کلمات را به صورت تصویر ذهنی، در ذهن خود نگه می دارد.

گردآوری: محمد مبشری