امکان دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه آزمون استعدادهای درخشان فعال گردید


امکان دریافت و چاپ  کارت ورود به جلسه آزمون استعدادهای درخشان فعال گردید

 

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از فعال شدن امکان دریافت و چاپ  کارت ورود به جلسه آزمون مدارس استعدادهای درخشان خبر داد.

بنا بر این گزارش، دانش آموزانی که در این آزمون ثبت نام نموده اند می توانند پس از پرداخت وجه ثبت نام از طریق سایت    http://azmoon.medu.ir با وارد کردن کد ملی و رمز همگام خود نسبت به دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه آزمون از بخش مدیریت اقدام نمایند.

منبع: سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان