ابلاغ دستورالعمل نظارت بر حقوق والدین ودانش آموزان در فرآیند ثبت نام


ابلاغ دستورالعمل "نظارت بر حقوق والدین ودانش آموزان در فرآیند ثبت نام"

تهران- ایرنا- اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش برای جلب مشارکت اولیا در امر نظارت بر فرآیند ثبت‌نام، دستورالعمل "نظارت بر حقوق والدین و دانش آموزان در فرآیند ثبت‌نام" را به ادارات کل استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش روز یکشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در راستای اجرای فعالیت طراحی سیستم‌های شفاف برای مدیریت، نظارت و ارزشیابی سازمانی جهت افزایش اعتماد عمومی از زیرنظام مدیریت و راهبری تربیتی، اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و به منظور جلب مشارکت اولیا در امر نظارت بر فرآیند ثبت نام، دستورالعمل "نظارت بر حقوق والدین ودانش آموزان در فرآیند ثبت نام" به ادارات کل استان ها ابلاغ کرد.

بر این اساس، اولیای عضو در انجمن مدارس و مناطق و استان‌ها می‌توانند به صورت افتخاری و داوطلب در کارگروه‌های نظارت بر ثبت نام حضور داشته باشند.

در دستورالعمل ابلاغی، دعوت از اداره انجمن اولیا و مربیان و اعضای شورای منتخب انجمن اولیا و مربیان در ستادهای نظارت بر ثبت نام، تشکیل جلسه شورای مدرسه، به منظور تعیین و معرفی یکی از اولیای داوطلب و آشنا با مسائل و قوانین آموزش و پرورش به عنوان اولیای ناظر (افتخاری و داوطلب) بر فرآیند ثبت نام، سپس ارسال صورت جلسه به حوزه ارزیابی عملکرد در منطقه، آموزش و آشنایی اولیا با حدود وظایف ابلاغ شده در دستورالعمل مربوطه و تکمیل نمون برگ ضمیمه شده به خبر توسط خانواده‌ها و معرفی سامانه‌های پاسخ‌گویی به شکایات به نشانی Shekayat.medu.ir برای ثبت شکایات احتمالی، به عنوان اقدامات اجرایی مدیران کل استان‌ها درنظر گرفته شده است.

همچنین طبق این دستورالعمل، همکاری اولیای ناظر منتخب مدرسه با توجه به آیین‌نامه اجرایی مدارس و در حدود مقرر در این بخشنامه در زمان ثبت نام، طرح موضوع در شورای مدرسه بدون مداخله در امور اجرایی و مدیریتی و در صورت مشاهده رعایت نشدن دستورالعمل ثبت‌نام، ارسال موضوع به کارشناسی ارزیابی عملکرد در صورت نبود امکان اتخاذ تصمیم قانونی در شورای مدرسه و ارسال گزارش نظارتی مربوطه به صورت مستمر تا پایان زمان ثبت نام طی فرم شماره یک (ضمیمه خبر) هر ۲ هفته یک بار به کارشناسی ارزیابی عملکرد ارسال و کارشناسان مناطق از جمله وظایف اولیای ناظر بر فرایند ثبت نام در نظر گرفته شده است.

منبع: ایرنا