مدارس حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته را برای والدین رعایت کنند


انجمن اولیا و مربیان در پاسخ به نامه یکی از استان‌ها؛

مدارس حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته را برای والدین رعایت کنند

 

انجمن اولیا و مربیان در پاسخ به نامه یکی از استان‌ها اعلام کرد: مدارس حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته برای والدین رعایت کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، انجمن اولیا و مربیان در پاسخ به نامه اداره کل آموزش‌ و پرورش یکی از استان‌ها در مورد لباس فرم دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده چنین پاسخ داد:

با توجه به درخواست اولیا در مورد مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی چندماهه مدارس و قابل‌استفاده بودن لباس تهیه ‌شده دانش آموزان برای سال تحصیلی پیش رو، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مدیران مدارس وفق بند 12 از شرح وظیفه شورای مدرسه مندرج در ماده 10 آئین‌نامه اجرایی مدارس در خصوص تصمیم‌گیری برای لباس فرم دانش آموزان و توجه همه‌جانبه به شرایط اقتصادی و مالی خانواده‌ها، تعطیلی چندماهه مدارس و قابل‌استفاده بودن لباس تهیه ‌شده دانش آموزان در سال قبل برای سال تحصیلی پیش روی از تحمیل خرید و تهیه لباس فرم جدید به اولیا خودداری شود و حق اختیار و تمایل در استفاده از لباس فرم سال تحصیلی گذشته برای والدین رعایت کنند.

منبع: سایت آموزش و پرورش