یک انتخاب ، یک زندگی


 

یک انتخاب ، یک زندگی
 

بی شک در هر کشوری یکی از اساس ترین پایه های رشد و توسعه نظام، آموزش عالی می باشد . اما در کشور ما رشد غیر قابل کنترل متقاضیان ورود به دانشگاه، کاهش کیفیت آموزشی، عدم اشتغال فارغ التحصیلان در بازار و... سبب آن گردیده که هشداری جدی پیشرفت جامعه را تهدید نماید . به گونه ای که ما هر ساله شاهدیم که نزدیک به 30% از دانشجویان کشور در ترم های اول و دوم تقاضای تغییر رشته را دارند. که متاسفانه از این افراد فقط تعداد بسیار اندکی با شرایطی بسیار بسیار سخت قادر به انجام این مهمند . مابقی این دانشجویان یا مجبور به انصراف هستند و یا ادامه تحصیل در رشته ای که به آن علاقه ندارند. که ماحصل آن در حالت خوشبینانه چیزی نیست جز گرفتن یک مدرک دانشگاهی بی کاربرد و یا حتی شاید به دلیل دلزدگی از آن رشته و عدم علاقه به ادامه تحصیل در آن رشته سبب اخراج از دانشگاه گردد. بسیاری از کارشناسان مسائل آموزشی بر این باورند که مهمترین علت مشکل علمی دانشجویان عدم توجه به یک انتخاب رشته منطقی ناشی از اضطراب زیادی است که در صورت عدم قبولی در کنکور بر آن تحمیل می شود، به گونه ای که داوطلب می گوید فقط قبول شوم در هر رشته که شد مهم نیست. غافل از آنکه برخی نمی دانند تحصیل در رشته ای که به آن علاقه ندارند چه کابوس هولناکی است. پس انتخاب رشته عاقلانه داشته باشید و  به خاطر دوست یا چشم هم چشمی انتخاب رشته انجام ندهید.  
 

 

 

گردآوری: شادی حیدری نژاد