پاسخ به ابهامات الزام دانش آموزان به داشتن پوشش مناسب در کلاس های مجازی


پاسخ به ابهامات الزام دانش آموزان به داشتن پوشش مناسب در کلاس های مجازی

 

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان به ابهامات مطرح شده درباره الزام دانش آموزان به داشتن پوشش مناسب در کلاس های مجازی پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، نورعلی عباس پور در واکنش به برخی ابهامات مطرح شده درباره الزام دانش آموزان به داشتن پوشش مناسب در کلاسهای مجازی، گفت: ما تاکیدمان این بود که کلاسهای درسی که در فضای مجازی برگزار می شود، کلاس رسمی است و باید تمام قواعد کلاس رسمی اعم از حضور و غیاب و... در آن رعایت شود.

وی افزود: در زمینه پوشش زمانیکه ارتباط به صورت تصویری انجام می شود و معلم دانش آموزان را می بیند، برای حفظ ارتباط رسمی میان معلم و دانش آموزان، دانش آموزان باید پوشش مناسبی داشته باشند. حال  منظور این نبوده که دانش آموزان حتما باید لباس فرم بپوشند، بلکه بیشتر تاکید بر این بوده است که فضای رسمی کلاس حفظ شود، نه اینکه دانش آموزان ملزم باشند که حتما لباس خاصی را بپوشند.

عباس پور ادامه داد: به هر حال تاکید این بوده است که روابط رسمی کلاس حفظ شود و اگر ارتباط تصویری میان معلم و دانش آموز برقرار می شود، پوشش مناسبی داشته باشند که البته معمولا افراد خودشان رعایت می کنند. بنابراین اینطور نبوده که اعلام کنیم که دانش آموزان لباس خاصی را تهیه کنند.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان که در یک برنامه تلوزیونی صحبت می کرد، تاکید کرد: به طور کلی در آیین نامه اجرایی مدارس تاکید شده است که پوشش دانش آموزان در زمانی که در شرایط عادی به مدرسه می روند، با توجه به چارچوبی که در آیین نامه اجرایی اعلام شده، باید با فرهنگ دینی و ملی ما سازگار باشد، زننده نباشد و رنگ مناسب داشته باشد که این موارد از سوی شورای مدرسه مشخص شده و این مصادیق را هماهنگ می کنند.

منبع: ایسنا