اسامی داوطلبان پذیرفته شده گاج در مدارس نمونه دولتی کشور در سال 1399


چنانچه دانش آموز گاج بوده اید و امسال در آزمون مدارس نمونه دولتی قبول شده اید، اما نام شما در لینک زیر ثبت نشده است بانمایندگی شهر خود تماس بگیرید.

 

اسامی داوطلبین پذیرفته شده ی گاج تا این لحظه ......