فرم خود اظهاری داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 جهت حضور در محل امتحان


فرم خود اظهاری داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 جهت حضور در محل امتحان

به منظور ارائه خدمات به آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 که دچار بیماری کرونا شده‌اند (اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند)  سازمان سنجش با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ نموده است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم خود اظهاری به سایت سازمان سنجش قسمت آزمونهای سراسری مراجعه نمایید.