دریافت کارت ورود به جلسه کنکور


جهت دریافت کارت ورود به جلسه به لینک زیر مراجعه نمایید

http://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_sar/sar_99ghhgjhedfy5yyhf/kart/