غربالگری دانش آموزان در تمام مناطق اجرا می شود


مدیرکل امورتربیتی آموزش و پرورش:

غربالگری دانش‌آموزان در تمام مناطق اجرا می‌شود

تهران- ایرنا- مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش گفت: غربالگری برای تمام دانش‌آموزان در مناطق قرمز، زرد و سفید اجرا می‌شود و زیرساخت اجرای این بخش، سامانه جامع «نماد» به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی در زمینه پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است.

به گزارش روز سه شنبه معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش، مسعود شکوهی اظهار داشت: برنامه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)، به عنوان یکی از برنامه های تحولی در زمینه پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی فرایند جامعی را از  شناسایی تا آموزش، درمان و مددکاری اجتماعی، شامل می شود.

وی ادامه داد: اجرای آزمایشی این برنامه، تجارب و درس های زیادی را در زمینه اجرای ابزارها، زیرساخت ها، نحوه اجرا، مقتضیات و شرایط خاص، همچنین چالش ها و فرصت های آن در اختیار قرار داده است که در استمرار برنامه در سال تحصیلی جدید مورد توجه قرار می گیرد.

مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش افزود: در راستای اجرای فعالیت نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان ، ذیل برنامه ارتقای مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان، از زیرنظام راهبری و مدیریت تربیتی و برنامه ابلاغی سال ۱۳۹۹ و به منظور اجرای بسته تحولی پرورشی و فرهنگی ۱۳۹۹ وزیر آموزش و پرورش این دستورالعمل، با توجه به درس های آموخته شده، همچنین با رعایت و ملاحظه مقتضیات و شرایط خاص مدارس در دوره کرونا، طراحی و اجرا می شود.

شکوهی با اشاره به تغییرات این دستورالعمل نسبت به سال گذشته خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل های قبلی، چارچوب اجرای برنامه و برخی از تغییرات آن، شرح داده شده است .

وی درباره برخی از دستورالعمل ها گفت: چارچوب برنامه «نماد» در سال تحصیلی جدید شامل اهداف اختصاصی و سیاست های اجرایی است که از جمله می توان ظرفیت سازی برای تحقق مداخلات سریع، افزایش نرخ پوشش بخش غربالگری، توسعه بخش آموزش های ارتقایی «نماد»، توسعه خدمات درمانی و مددکاری اجتماعی «نماد»، بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و به ویژه شبکه «شاد» در اجرای «نماد» و توسعه و تقویت زیرساخت های فنی  شبکه یکپارچه «نماد» را ذکر کرد.

این مقام مسوول افزود: بخش آموزش های ارتقایی «نماد» دارای چند بعد است که آموزش های مدرسان و مجریان برنامه «نماد»، آموزش والدین و کارکنان، آموزش دانش آموزان را شامل می شود که در مناطق با وضعیت قرمز، محتوای آموزش ها با اولویت آموزش «مهارت های تاب آوری »، انجام می شود و در مناطقی که دسترسی (آنلاین) بر خط امکان پذیر نیست، برای ایجاد عدالت در ارایه خدمات، آموزش های ارتقایی با استفاده از رسانه ملی و ارایه محتوای آموزشی به صورت لوح های فشرده در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش درخصوص مداخلات مدرسه ای «نماد» گفت: مداخله و راهنمایی مختصر توسط معلم، مداخله مشاور، مداخلات آموزش های ارتقایی، مددکاری اجتماعی که رسیدگی به موارد فوریت های روانی اجتماعی، از جمله مهم ترین رسالت های مددکاری اجتماعی در «نماد» است، به ترتیب از سطح مدرسه، منطقه قابل اجراست که ساز و کار تشخیص و درمان  نیز در دو سطح مدرسه و منطقه تعریف شده است.

وی  در مورد ساز و کار ارائه خدمات اورژانسی گفت: در این طرح شناسایی دانش آموزان دارای فوریت های روانی اجتماعی از طریق بررسی های روانشناختی کمی و کیفی نتایج غربالگری های پایه و نشانگان محور و همچنین از طریق، شواهد میدانی ثبت شده از طرف کارکنان  مدرسه (مدیر، مشاور، معلم و...) والدین ، صورت می گیرد که برای درمان به مراکز بیمارستانی و بهزیستی معرفی می شوند.

شکوهی پیگیری و مراقبت  را مکمل خدمات غربالگری، آموزش، درمان و مددکاری اجتماعی دانش آموزان  دانست و گفت: این بخش به صورت درهم تنیده با مددکاری اجتماعی است.

منبع: ایرنا