برنامه های مدرسه تابستانی ایران از شبکه آموزش


برنامه‌های مدرسه تابستانی ایران در روز 4شنبه 5 شهریورماه از شبکه‌ آموزش

 

تهران (پانا) - جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز 4شنبه 5 شهریورماه از طریق شبکه‌ آموزش اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ آموزش در روز 4شنبه 5 شهریورماه پخش می‌شود به شرح زیر است:

ابتدایی:(از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا١١:٣٠ مهارتهای معلمی
( کلاس معکوس )
ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت و فناوری ( مهارتهای زندگی )
ساعت١٢ تا١٢:٣٠ قصه ،بازی،تفکر (بازی های جسمی حرکتی)

متوسطه اول

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی به توان زیبایی

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ آموزش شیمی آسان

متوسطه دوم:

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠ درس فیزیک رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس هندسه ٣ سال دوازدهم (مبحث ماتریس)

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس ریاضی رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک