رتبه های برتر گاج ( کنکور 1400 )


 

رشته ریاضی

 

محمد اسماعیلی  

محمد اسماعیلی
نمایندگی : اراک
رشته تحصیلی : ریاضی نظام جدید
رتبه کشوری : 2

رتبه کشوری

 

امیر مهدی میقانی  

امیر مهدی میقانی 
نمایندگی : اراک
رشته تحصیلی : ریاضی نظام جدید
رتبه 5

رتبه کشوری

 

 

رشته تجربی

 

آرین آور  

 آرین آور
نمایندگی : تهران
رشته تحصیلی : تجربی نظام جدید
رتبه 6

 

باربد محمدی  

  باربد محمدی
نمایندگی : سقز
رشته تحصیلی : تجربی نظام جدید
رتبه 7

 

محمد اسماعیلی  

آوا فاضلی
نمایندگی : اصفهان
رشته تحصیلی : تجربی نظام جدید
رتبه 9

 

رشته انسانی

 

آرین آور

 

جواد عبدیائی
نمایندگی : تهران
رشته تحصیلی : علوم انسانی نظام جدید
رتبه 2

 

باربد محمدی  

امیرحسین جلالی
نمایندگی : یزد
رشته تحصیلی : علوم انسانی نظام جدید
رتبه 3

 

محمد اسماعیلی  

امیرمحمد باقری کرگشه
نمایندگی : تهران
رشته تحصیلی : علوم انسانی نظام جدید
رتبه 5

 

محمد اسماعیلی  

حسین ملکی پور
نمایندگی : نیشابور
رشته تحصیلی : علوم انسانی نظام جدید
رتبه 6

 

محمد اسماعیلی  

سحر محمدی 
نمایندگی : زنجان
رشته تحصیلی : علوم انسانی نظام جدید
رتبه 7

 

محمد اسماعیلی  

سید محمد علی شهرستانی
نمایندگی : تهران
رشته تحصیلی : علوم انسانی نظام جدید
رتبه 8