جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 14 مهرماه اعلام شد


جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 14 مهرماه اعلام شد

 

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 14 مهرماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه 14 مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
کارگاه خوشنویسی/جلسه دوم - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
طراحی ،مدل سازی،دوخت دامن / پابه ۱۰ /فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
درس دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
دانش فنی پایه - پایه ۱۰ -رشته الکترونیک -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
خط در گرافیک - رشته گرافیک - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی /انجام فعالیت های درس ۱ تا ۴ پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
مطالعات و مهارت های اجتماعی/انجام فعالیت های درسی ۱تا ۴ پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات و مهارت های اجتماعی/درس ۴( آب فراوان ، هوای پاک) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار فشرده سازی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
عربی و زبان قرآنی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآنی۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
عربی و زبان قرآنی ۳ - پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی / ترکیب توابع - پایه۱۲ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
ریاضی/درس معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی.

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸درس اول.
متوسطه دوره اول.