روز جهانی کودک، فرصتی برای ورود به جهان پاک کودکان است


وزیر آموزش و پرورش:

روز جهانی کودک، فرصتی برای ورود به جهان پاک کودکان است

 

وزیر آموزش و پرورش گفت: روزجهانی کودک، فرصتی برای ورود به جهان پاک کودکان و یادآوری ضرورت مهم فراهم آوری شرایط رشد، پرورش و توانمندی آنها برای زندگی در آینده است.

به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی توییتری با هشتگ «#دنیا با لبخندکودکان زیباست» با اشاره به روز جهانی کودک نوشت: کودکان نشانه های الهی، نماد صداقت و پاکی، پیام آور مهر و امید، برکت زندگی و سرمایه های جامعه هستند.

وی افزود: روزجهانی کودک، فرصتی برای ورود به جهان پاک کودکان و یادآوری ضرورت مهم فراهم آوری شرایط رشد، پرورش و توانمندی آنها برای زندگی در آینده است.

منبع: ایسنا