شنبه 17 آبان ماه چه درس هایی بخوانیم؟


شنبه 17 آبان ماه چه درس‌هایی بخوانیم؟

 

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 17 آبان ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 17 آبان ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته ها - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰
شهروند الکترونیک /برنامه نویسی - پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
کارگاه خوشنویسی جلسه ۴ حروف منفرد - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تعمیر سیستم برق خودرو/ سیستم کولر ماشین - پایه ۱۱- رشته مکانیک - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
نگارش - درس دوم (بخش های نوشته ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
نگارش - درس دوم( افکار و گفتار مان را بنویسم ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
نگارش - درس دوم(واژه ها را بشناسیم ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

مهارت های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی ۳ / مثلثات - پایه ۱۲ - رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی ۲/ تشابه - پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱و۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران ومعارف اسلامی.
......صبح.......
ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان.
........
عصر...........
ساعت۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه